De studie omvat dus 3 behandelingsgroepen:

  • groep A: atezolizumab (een PD-L1-antagonist) + een platinaverbinding /gemcitabine (n = 451)
  • groep B: enkel atezolizumab (n = 362)
  • groep C: placebo + een platinaverbinding /gemcitabine (n = 400).

Stapsgewijze analyse

De twee primaire eindpunten waren de progressievrije overleving (PFS) en de totale overleving. De vorsers hebben die geanalyseerd volgens het principe van intentie tot behandelen in groep A versus groep C. Als de totale overleving beter was met de immuno-chemotherapie, werd de totale overleving geanalyseerd volgens het principe van intentie tot behandelen in groep B versus groep C en vervolgens bij de patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie 2 en 3+ bij immunohistochemie.

De mediane PFS was iets beter (1,9 maanden) in groep A dan in groep C, maar het verschil was significant, en ook de totale overleving was veeleer beter.

In San Francisco zijn de eindresultaten over de totale overleving gepresenteerd.

Groep A vs. groep C

Ondanks de tendens bij de tussentijdse analyses is bij de slotanalyse van de totale overleving geen significant verschil tussen groep A en groep C waargenomen. De mediane totale overleving bedroeg respectievelijk 16,1 en 13,4 maanden (HR 0,85; p = 0,023, dus hoger dan 0,021, de vooraf gespecificeerde afbreekwaarde van significantie).

Bij subgroepanalyses vonden de patiënten die cisplatine hadden gekregen, meer baat bij de immuno-chemotherapie dan de patiënten die carboplatine hadden gekregen en had de mate van PD-L1-expressie in de tumor geen sterke invloed op de totale overleving.

Groep B vs. groep C

Dat was een zuiver explorerende analyse aangezien de verschillen tussen groep A en groep C bij de primaire analyse niet significant waren. Bij die analyse werd evenmin een significant verschil in totale overleving waargenomen: mediane totale overleving 15,2 maanden in groep B en 13,3 in groep C (HR 0,98).

In groep B zijn betere resultaten waargenomen bij de patiënten met een tumor met PD-L1-expressie 2 en 3+ bij immunohistochemie (mediane totale overleving 27,5 vs. 16,7 maanden, HR 0,70), vooral als ze niet in aanmerking kwamen voor een behandeling met cisplatine (mediane totale overleving 18,6 vs. 10,0 maanden, HR 0,56). Bij de analyses uitgevoerd 49 maanden na het einde van de rekrutering is geen enkel nieuw veiligheidsprobleem opgedoken. Het aantal graad ≥ 3-bijwerkingen was duidelijker lager met atezolizumab alleen dan met chemotherapie + placebo (17 vs. 81%).

Samengevat

Die bevindingen pleiten niet voor een immuno-chemotherapie als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Chemotherapie op basis van een platinaverbinding blijft dus de eerstelijnstherapie gevolgd door een onderhoudstherapie met avelumab bij de responders en de patiënten bij wie de tumor is gestabiliseerd.

Naar de presentatie van Matt D Galsky (LBA 440) en Aristotelis Bamias (LBA 441), ASCO GU 16-18 februari 2023.

De studie omvat dus 3 behandelingsgroepen:Stapsgewijze analyseDe twee primaire eindpunten waren de progressievrije overleving (PFS) en de totale overleving. De vorsers hebben die geanalyseerd volgens het principe van intentie tot behandelen in groep A versus groep C. Als de totale overleving beter was met de immuno-chemotherapie, werd de totale overleving geanalyseerd volgens het principe van intentie tot behandelen in groep B versus groep C en vervolgens bij de patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie 2 en 3+ bij immunohistochemie.De mediane PFS was iets beter (1,9 maanden) in groep A dan in groep C, maar het verschil was significant, en ook de totale overleving was veeleer beter.In San Francisco zijn de eindresultaten over de totale overleving gepresenteerd.Groep A vs. groep COndanks de tendens bij de tussentijdse analyses is bij de slotanalyse van de totale overleving geen significant verschil tussen groep A en groep C waargenomen. De mediane totale overleving bedroeg respectievelijk 16,1 en 13,4 maanden (HR 0,85; p = 0,023, dus hoger dan 0,021, de vooraf gespecificeerde afbreekwaarde van significantie).Bij subgroepanalyses vonden de patiënten die cisplatine hadden gekregen, meer baat bij de immuno-chemotherapie dan de patiënten die carboplatine hadden gekregen en had de mate van PD-L1-expressie in de tumor geen sterke invloed op de totale overleving.Groep B vs. groep CDat was een zuiver explorerende analyse aangezien de verschillen tussen groep A en groep C bij de primaire analyse niet significant waren. Bij die analyse werd evenmin een significant verschil in totale overleving waargenomen: mediane totale overleving 15,2 maanden in groep B en 13,3 in groep C (HR 0,98).In groep B zijn betere resultaten waargenomen bij de patiënten met een tumor met PD-L1-expressie 2 en 3+ bij immunohistochemie (mediane totale overleving 27,5 vs. 16,7 maanden, HR 0,70), vooral als ze niet in aanmerking kwamen voor een behandeling met cisplatine (mediane totale overleving 18,6 vs. 10,0 maanden, HR 0,56). Bij de analyses uitgevoerd 49 maanden na het einde van de rekrutering is geen enkel nieuw veiligheidsprobleem opgedoken. Het aantal graad ≥ 3-bijwerkingen was duidelijker lager met atezolizumab alleen dan met chemotherapie + placebo (17 vs. 81%). SamengevatDie bevindingen pleiten niet voor een immuno-chemotherapie als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Chemotherapie op basis van een platinaverbinding blijft dus de eerstelijnstherapie gevolgd door een onderhoudstherapie met avelumab bij de responders en de patiënten bij wie de tumor is gestabiliseerd.Naar de presentatie van Matt D Galsky (LBA 440) en Aristotelis Bamias (LBA 441), ASCO GU 16-18 februari 2023.