...

Zweedse onderzoekers besluiten uit een gerandomiseerde gecontroleerde studie dat even wachten met het doorknippen van de navelstreng resulteerde in een betere ijzerstatus en een lagere prevalentie van ijzerdeficiëntie op de leeftijd van vier maanden. Hun resultaten verschenen in BMJ.Ola Andersson (Uppsala University, Uppsala, Zweden) en collega's voerden een gerandomiseerde, gecontroleerde studie waarin ze de invloed van direct (≤10 seconden na de geboorte) versus uitgesteld (≥180 seconden na de geboorte) doorknippen van de navelstreng op de ijzer- en haemoglobinestatus van het kind op de leeftijd van vier maanden bestudeerden.Voor de studie includeerden ze 400 a term geboren kinderen die ter wereld kwamen in een Zweeds ziekenhuis na een laag-risicozwangerschap. Op de leeftijd van vier maanden stelden de onderzoekers geen significant verschil vast in hemoglobinestatus tussen beide groepen. Wel had 45% van de kinderen bij wie de navelstreng pas later was doorgeknipt een hogere mediane ferritineconcentratie (117 μg/L v 81 μg/L, P<0,001) en een lagere prevalentie van ijzerdeficiëntie (1 (0.6%) v 10 (5.7%), P=0,01).Minder neonatale anemie Wat de secundaire eindpunten betreft, toonde de groep met uitgestelde doorknipping van de navelstreng een lagere prevalentie van neonatale anemie op de leeftijd van twee dagen (2 (1.2%) v 10 (6.3%), P=0,02). Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in postnatale respiratoire symptomen, polycythemie of hyperbilirubinemie die noopte tot lichttherapie.De auteurs besluiten dat uitgesteld doorknippen van de navelstreng resulteerde in een betere ijzerstatus en een lagere prevalentie van ijzerdeficiëntie op de leeftijd van vier maanden, en een lagere prevalentie van neonatale anemie, zonder aangetoonde neveneffecten. Omdat ijzerdeficiëntie bij kinderen, zelfs in afwezigheid van anemie, geassocieerd is met een minder goede ontwikkeling, lijkt uitstel van het doorknippen van de navelstreng gunstig bij a term geboren kinderen, zelfs in regio's met een relatief lage prevalentie van ijzertekort of anemie.