...

Umbralisib is een orale PI3K-remmer, die selectief is voor de delta-isovorm. De UNITY-NHL-studie is een multi-centrische fase 2-studie die umbralisib in monotherapie of in combinatietherapie heeft uitgetest bij patiënten met verschillende types van NHL die al een behandeling hadden gekregen.Op het congres van de AACR 2019 werden de resultaten gepresenteerd over het responspercentage (primair eindpunt) bij de patiënten met een lymfoom van de marginale zone. Eind augustus 2018 waren 72 patiënten in de studie opgenomen, van wie er 69 umbralisib 800 mg/d in monotherapie kregen (in die populatie werd de veiligheid geanalyseerd) en van wie er 42 al sinds minstens 9 maanden werden behandeld (in die populatie werd de werkzaamheid geanalyseerd).Umbralisib werd goed verdragen. De meeste bijwerkingen waren graad 1- of graad 2-bijwerkingen. De frequentste drie graad 3-bijwerkingen waren diarree, verhoogde transaminasen en neutropenie. Tien patiënten hebben de behandeling stopgezet wegens een bijwerking die mogelijk toe te schrijven was aan de behandeling, waarvan twee wegens diarree. Tijdens een mediane behandelingsduur van 6,9 maanden is geen enkele patiënt overleden.De werkzaamheid werd geanalyseerd door een onafhankelijk comité. De duur van behandeling met umbralisib bedroeg 0,7 tot 15,7 maanden (mediane duur 10,1 maanden) en de follow-up 8,3 tot 18,5 maanden (mediane duur 12,5 maanden).Het percentage objectieve respons was 52% (19% complete remissie en 33% partiële remissie). Bij 36% van de patiënten kon de tumor worden gestabiliseerd. Het percentage patiënten met gunstige klinische effecten was dus 88%. Een objectieve respons werd gedocumenteerd in de drie subtypes (splenisch 43%, ganglionair 42% en extraganglionair 57%) en ook bij patiënten die al een zware behandeling hadden gekregen (53% in geval van een eerdere chemotherapie en 38% bij de patiënten die niet hadden gereageerd op de laatste behandelingslijn).De progressievrije overleving na 12 maanden bedroeg 66% (de mediane progressievrije overleving was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt).