...

Het aantal keizersnedes stijgt wereldwijd. Met een keizersnede kunnen levens worden gered en kan snel worden gereageerd als er complicaties optreden, maar een keizersnede is niet zonder risico. Zweedse vorsers hebben een prospectief observationeel onderzoek verricht om de neurologische ontwikkeling van kinderen die ter wereld werden gebracht via een keizersnede voor het starten van de arbeid (geprogrammeerde keizersnede) (n = 66), te vergelijken met die van kinderen die via vaginale weg werden geboren (n = 352). De baby's werden onderzocht op de leeftijd van 4 en 12 maanden. Aan de ouders werd gevraagd vragenlijsten in te vullen over de ontwikkeling van hun kind in de verschillende domeinen (communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, het vermogen om problemen op te lossen en persoonlijk-sociaal).De vorsers hebben daarbij verschillen vastgesteld. In de vijf domeinen van de neurologische ontwikkeling waren de scores op de leeftijd van vier maanden minder goed bij de kinderen die via een geprogrammeerde keizersnede op de wereld waren gezet. Bij de evaluatie op de leeftijd van 12 maanden werd nog altijd een verschil gezien in grove motoriek. Kinderen die via een geprogrammeerde keizersnede werden geboren, vertonen een minder goede neurologische ontwikkeling, wat al enkele maanden na de geboorte kan worden aangetoond. Verder onderzoek is wenselijk om dat verder uit te pluizen. De auteurs raden de verloskundigen toch al aan daar rekening mee te houden bij het bespreken van de gevolgen van een geprogrammeerde keizersnede met de ouders. (referentie: BMC Pregnancy ans Childbirth, 25 september 2020, doi: 10.1186/s12884-020-03253-8)