...

Iraanse en Canadese vorsers hebben 98 745 studies doorgenomen die ze hadden teruggevonden in de gegevensbanken Scopus en PubMed tot en met juni 2019. Ze hebben 1950 volledige teksten doorgenomen en uiteindelijk hebben ze daar 72 prospectieve cohortonderzoeken van gehandhaafd voor hun meta-analyse. In het totaal ging het om 2 528 297 deelnemers die gedurende 3-24 jaar waren gevolgd.Alle geselecteerde studies hebben minstens drie categorieën indices van de centrale vetmassa gerapporteerd. Ook de studies die een continue raming van de associaties rapporteerden, werden in de meta-analyse verwerkt. De indicatoren van de vetmassa werden gecorreleerd met het overlijdensrisico.De belangrijkste tekenen van centrale adipositas (middelomtrek, heupomtrek, dijomtrek, verhouding middelomtrek/heupomtrek, verhouding middelomtrek/lichaamslengte, verhouding middelomtrek/dijomtrek, index van adipositas van het lichaam, A-lichaamsvormindex) correleerden significant met een hoger overlijdensrisico ongeacht de doodsoorzaak. De correlatie bleef significant na correctie voor de BMI. Dat wijst erop dat het abdominale vet correleert met een hoger risico los van de totale adipositas. Elke stijging van de middelomtrek met 10 cm correleerde met een 11% hoger overlijdensrisico. Elke stijging van de verhouding middelomtrek/heupomtrek, middelomtrek/lichaamslengte en middelomtrek/dijomtrek correleerde met een ongeveer 20% hoger risico.Omgekeerd werd een negatieve correlatie gemeten tussen de heupomtrek en de dijomtrek en de totale sterfte. Een stijging van de heupomtrek met 10 cm correleerde met een 10% lager overlijdensrisico en een stijging van de dijomtrek met 5 cm correleerde met een 18% lager overlijdensrisico.Op grond van die resultaten stellen de auteurs dat maten van centrale adipositas zouden kunnen worden gebruikt in aanvulling op de BMI om het risico op voortijdig overlijden te ramen. (referentie: British Medical Journal, 23 september 2020, doi: 10.1136/bmj.m3324)