...

De helft van de deelnemers kreeg twee doses van het vaccin en de andere helft kreeg placebo toegediend. Het primaire eindpunt was de preventie van actieve longtuberculose. Na drie jaar bleek het M72/AS01E vaccin 49,7% werkzaam te zijn. Concentraties van antilichamen gericht tegen M72 en het aantal M72-specifieke CD4+ T-cellen waren verhoogd na de eerste dosis en bleven behouden tijdens de drie jaar durende opvolging. De frequentie van ernstige bijwerkingen, mogelijk immuungemedieerde ziekten en overlijdens was vergelijkbaar in beide studiegroepen. De studieresultaten dienen nu nog verder bevestigd te worden in grotere studies. In vergelijking met andere vaccins is een werkzaamheid van 50% laag, maar gegeven de prevalentie van tuberculose en het ontbreken van preventieve behandelingen, zou een dergelijk vaccin een belangrijk effect kunnen hebben op het aantal tuberculosegevallen. Geschat wordt immers dat momenteel ongeveer een kwart van de wereldbevolking lijdt aan latente tuberculose.Bron:Tait DR et al. Final analysis of a trial of M72/AS01E vaccine to prevent tuberculosis. 29 Oct 2019. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1909953