...

De auteurs gebruikten voor hun studie een nieuwe modelmethode, het Global Exposure Mortality Model (GEMM). Hiermee maakten ze een schatting van het effect op mortaliteit veroorzaakt door blootstelling aan verschillende bronnen van luchtvervuiling in vergelijking met het effect van andere risicofactoren.De onderzoekers schatten dat in 2015 het aantal vroegtijdige overlijdens veroorzaakt door luchtvervuiling 8,8 miljoen bedroeg, wat overeenkomt met een vermindering van levensverwachting van ongeveer drie jaar voor de volledige wereldbevolking. In vergelijking daarmee, verlaagde tabaksgebruik de levensverwachting met 2,2 jaar (7,2 miljoen doden), HIV/AIDS met 0,7 jaar (1 miljoen doden), ziekten zoals malaria met 0,6 jaar (600.000 doden, en alle vormen van geweld (inclusief oorlogsslachtoffers) met 0,3 jaar (530.000 doden).Wanneer men keek naar de effecten van luchtvervuiling op verschillende categorieën van ziekten, bleek dat cardiovasculaire ziekten (hartziekten en cerebrovasculaire ziekten gecombineerd) verantwoordelijk waren voor het grootste gedeelte van de verkorting van levensduur door luchtvervuiling, meer bepaald verantwoordelijk voor 43%. Zonder fossiele brandstofemissies zou de globale levensverwachting met 1,1 jaar toenemen; wanneer alle potentieel controleerbare emissies veroorzaakt door de mens zouden wegvallen zou deze met 1,7 jaar toenemen.De auteurs besluiten dat de luchtvervuiling in de omgeving één van de belangrijkste globale gezondheidsrisico's is, verantwoordelijk voor een significante overmatige mortaliteit, in het bijzonder door cardiovasculaire ziekte.Bron: Lelieveld J et al. Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective. Cardiovascular Research. Published 3 March 2020: https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa025