...

De onderzoekspopulatie bestond uit volwassenen die ≥ 1 ziekenhuisopname voor longontsteking hadden. Cumulatieve risico's van mortaliteit door alle oorzaken en heropname door alle oorzaken werden geëvalueerd voor de totale populatie, maar ook volgens leeftijd en comorbiditeitsprofiel (gezond, verhoogd risico, hoog risico). De studiepopulatie telde in totaal 37.006 patiënten die stonden voor 38.809 ziekenhuisopnames voor longontsteking. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar; 51% was vrouw, 33% had een verhoogd risico en 55% had een hoog risico. De mortaliteit was 3,5% in het ziekenhuis, 8,2% van opname tot 30 dagen na ontslag en 17,7% van opname tot 360 dagen na ontslag. Heropname in het ziekenhuis was 12,5% tijdens de periode van 30 dagen na ontslag en 42,3% tijdens de periode van 360 dagen na ontslag. Het sterfterisico nam toe met de leeftijd en de ernst van het comorbiditeitsprofiel. Het heropnamerisico was het hoogst bij personen van 65-74 jaar en personen met een hoog risico.De auteurs besluiten dat de mortaliteit door alle oorzaken tot een jaar na ziekenhuisopname voor pneumonie aanzienlijk was en hoger was met toenemende leeftijd en verslechtering van het comorbiditeitsprofiel. Zowel de heropname als de mortaliteit waren groter op alle leeftijden in subgroepen met een verhoogd risico en subgroepen met een hoog risico. De auteurs stellen dat inzetten op preventie van longontsteking en/of geassocieerde pathofysiologische veranderingen, vooral bij personen met comorbiditeiten, het potentieel hebben om de morbiditeit en mortaliteit te verminderen.Bron:Averin A, Shaff M, et al. Mortality and readmission in the year following hospitalization for pneumonia among US adults. Respir Med. 2021 Aug-Sep;185:106476. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106476.