...

De studie werd uitgevoerd bij patiënten met milde tot matige astma in 15 centra in Nieuw-Zeeland. Een totaal van 885 deelnemers werd gerandomiseerd om budesonide-formoterol wanneer nodig (n = 437) te krijgen of budesonide als onderhoudsbehandeling plus terbutaline wanneer nodig (n = 448). De ernstige verslechtering per patiënt per jaar was lager met de budesonide-formoterol-behandeling wanneer nodig, dan met de onderhoudsbehandeling met budesonide plus terbutaline wanneer nodig. De meest voorkomende bijwerking in beide groepen was nasofaryngitis. De onderzoekers besluiten dat budesonide-formoterol gebruikt wanneer nodig voor symptoombestrijding beter werkte om ernstige verslechtering te voorkomen dan een onderhoudsbehandeling met budesonide plus terbutaline wanneer nodig. De data ondersteunen de Global Initiative for Asthma Recommendations (GINA)-aanbevelingen van 2019 voor milde astmapatiënten. Deze stellen dat symptomatische corticosteroïde-formoterol inhalatietherapie een alternatief is voor dagelijkse behandeling met een lage dosis geïnhaleerde corticosteroïden.Hardy J et al. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL): a 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial. Lancet 14 September 2019. 394:919-928. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31948-8. Epub 2019 Aug 23