...

Het was reeds geweten dat er een verband is tussen infecties van de lagere luchtwegen (LLWI) bij zuigelingen en de ontwikkeling van longziekten bij volwassenen, zoals astma en COPD. Nieuwe data van een groot longitudinaal onderzoek in het VK tonen nu dat personen die een LLWI, zoals bronchitis of longontsteking, hadden voor de leeftijd van twee jaar, als volwassenen bijna meer dan twee keer zoveel kans hadden om voortijdig te sterven aan een aandoening van de luchtwegen, en dit onafhankelijk van socio-economische status of rookstatus.Tijdens deze longitudinale observationele studie werden prospectief data verzameld van een Britse cohorte (Medical Research Council National Survey of Health and Development). Hierbij werden de gezondheid en het overlijden gevolgd van 3589 deelnemers vanaf hun geboorte in 1946 tot en met 2019. De associatie werd onderzocht tussen een LLWI tijdens de vroege kinderjaren (leeftijd <2 jaar) en overlijden door luchtwegaandoeningen tussen 26 en 73 jaar oud. Van de 3589 deelnemers liepen 913 (25%) die een LLWI hadden tijdens de vroege kinderjaren een groter risico om op 73-jarige leeftijd te overlijden aan een luchtwegaandoening dan degenen zonder LLWI tijdens de vroege kinderjaren (HR 1 93, 95% CI: 1 10-3 37 ; p=0 021), en dit na correctie voor sociaaleconomische positie in de kindertijd, aantal kinderen in de thuissituatie, geboortegewicht, geslacht en roken als volwassene. De analyse toonde een percentage van 2,1% voortijdige sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen bij degenen die een LLWI in de vroege kinderjaren hadden, vergeleken met 1,1% bij degenen die geen LLWI rapporteerden vóór de leeftijd van twee jaar. Het onderzoek schatte dat LLWI in de vroege kinderjaren verband hield met 179.188 extra sterfgevallen in Engeland en Wales gedurende de periode van 47 jaar tussen 1972 en 2019 (de periode waarin deelnemers tussen 26 en 73 jaar oud waren), wat overeenkomt met een vijfde van de voortijdige sterfgevallen als gevolg van luchtwegaandoeningen in deze periode.De auteur besluiten dat de resultaten van de studie suggereren dat kinderen die op 2-jarige leeftijd een LLWI hadden, bijna twee keer zoveel kans hadden om voortijdig te overlijden aan luchtwegaandoeningen als volwassenen. De huidige preventieve maatregelen voor luchtwegaandoeningen bij volwassenen richten zich voornamelijk op risicofactoren voor de levensstijl van volwassenen, zoals roken. Het koppelen van één op de vijf sterfgevallen door de luchtwegen bij volwassenen aan veelvoorkomende infecties vele decennia eerder in de kindertijd toont volgens de auteurs aan dat het nodig is om reeds vroeg in het leven preventieve interventies te implementeren. De resultaten van de studie suggereren dat meer inspanningen om luchtweginfecties bij kinderen terug te dringen een impact kunnen hebben op het aanpakken van voortijdige sterfte door luchtwegaandoeningen op latere leeftijd. Bron: Allinson JP, Chaturvedi N, Wong A, Shah I, Donaldson GC, Wedzicha JA, Hardy R. Early childhood lower respiratory tract infection and premature adult death from respiratory disease in Great Britain: a national birth cohort study. Lancet. 2023 Mar 7:S0140-6736(23)00131-9. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00131-9. Epub ahead of print. PMID: