...

Er zijn immers fibroseremmende geneesmiddelen ontwikkeld. De vraag rijst dan ook of het zin heeft patiënten die interstitieel longlijden dreigen te ontwikkelen, vroeg op te sporen?Er is een meta-analyse uitgevoerd om na te gaan welke factoren het risico op interstitieel longlijden bij RA verhogen. De auteurs hebben daarvoor de literatuur tot einde december 2022 doorgenomen en hebben daarbij 22 relevante artikels teruggevonden (15 retrospectieve cohortonderzoeken en 7 observatieonderzoeken) bij in het totaal 1887 RA-patiënten met interstitieel longlijden en 8066 RA-patiënten zonder interstitieel longlijden.Factoren die significant correleerden met een hoger risico op interstitieel longlijden in samenhang met RA, waren:- demografische en klinische criteria• mannelijk geslacht • hogere leeftijd• duur van de RA • diagnose van RA op een hogere leeftijd• roken en voorgeschiedenis van roken - laboratoriumcriteria• aanwezigheid en hoge titer van reumafactor• aanwezigheid en hoge titer van antistoffen tegen gecitrullineerde proteïnen (ACPA)• hoge bezinkingssnelheid• verhoogd CRP-gehalte.Aanwezigheid van ANF correleerde niet met een hoger risico op interstitieel longlijden bij RA-patiënten.