...

Een recente Nederlandse studie bestudeerde het gebruik van astmamedicatie in de eerste lijn, en ook of overmatig gebruik van SABA's gepaard gaat met exacerbaties. Het onderzoek was opgezet als een retrospectieve analyse aan de hand van informatie uit elektronische medische dossiers van patiënten van 18 jaar en ouder van vijf Julius Gezondheidscentra in Utrecht voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 1 juli 2019. Overmatig SABA-gebruik werd gedefinieerd als ≥ 400 inhalaties per jaar. Een exacerbatie werd gedefinieerd als een acute verergering van astmasymptomen waarbij systemische corticosteroïden nodig waren.In totaal werden 1.161 patiënten in het onderzoek geïncludeerd. Van de patiënten die SABA's gebruikten (n = 766), hanteerden 193 (25%) te veel SABA's. Van de patiënten met overmatig SABA-gebruik (n = 193) had 19% een exacerbatie vergeleken met 7% van de correcte SABA-gebruikers. Voor patiënten die astmamedicatie gebruikten, was de kans op een exacerbatie 2,9 keer hoger als ze overmatig SABA's gebruikten dan wanneer SABA's op de juiste manier werden gebruikt (odds ratio, 2,897; 95% CI: 1,87-4,48). Deze studie bevestigt dat overmatig gebruik van SABA's nog steeds vaak voorkomt en dat er een associatie is met astma-exacerbaties. De data bevestigen de nood om in de klinische praktijk voldoende aandacht te blijven schenken aan correct SABA-gebruik.Bron:Looijmans-van den Akker I et al. Over-prescription of short-acting beta agonists in the treatment of asthma. Family Practice, 2021: cmab013, https://doi.org/10.1093/fampra/cmab013