...

Op het ERS 2023 heeft een Australische groep gegevens gepresenteerd afkomstig van de Barwon Infant Study (BIS), die in Australië is uitgevoerd. Tussen 2010 en 2013 zijn 1074 baby's gerekruteerd, van wie de groei werd gevolgd. In de studie, die in Milaan is gepresenteerd, hebben de vorsers de microbiota geanalyseerd in fecesstalen afgenomen een maand, zes maanden en een jaar na de geboorte. Die gegevens werden gekoppeld aan die van de postnatale onderzoeken na één en vier jaar, waarbij aan de ouders werd gevraagd of hun kinderen tijdens de laatste 12 maanden tekenen van piepende ademhaling of astma als gevolg van een allergie hadden vertoond. Met huidtests werd overgevoeligheid voor voedselallergenen en de gebruikelijke aerogene allergenen opgespoord. In een subgroep van 323 toevallig geselecteerde kinderen hebben de vorsers DNA-sequencing toegepast op de intestinale microbiota en hebben ze de z-score van de microbiota volgens de leeftijd berekend (MAZ = wiskundige raming van de rijpheid van de intestinale microbiota volgens de leeftijd).Een betere rijpheid van de intestinale microbiota op de leeftijd van 1 jaar correleerde met een lager risico op ontwikkeling van voedselallergie en episoden van piepende ademhaling op de leeftijd van 4 jaar. Die correlatie is niet teruggevonden met de z-scores op de leeftijd van 1 en 6 maanden. Dat wijst erop dat het eerste levensjaar essentieel is voor een voldoende rijping van de microbiota. De bescherming zou ook veeleer te danken zijn aan de globale samenstelling van de intestinale microbiota en niet zozeer aan de aan- of afwezigheid van specifieke bacteriën.Het is niet duidelijk via welke mechanismen een rijpe intestinale microbiota allergische aandoeningen voorkomt. Yuan Gao, die de resultaten heeft gepresenteerd, zei: "Gezien de complexe herkomst en ontwikkeling van de intestinale microbiota en het immuunsysteem van zuigelingen is de beschermende werking van een gezonde intestinale microbiota waarschijnlijk te danken aan gemeenschappen van bacteriën met verschillende werkingsmechanismen en niet aan één bepaald mechanisme."De intestinale microbiota verbetert het immuunsysteem. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weten we nog niet. Op termijn zullen we zo misschien wel nieuwe sporen ontdekken om allergische aandoeningen te voorkomen, bv. via bevordering en activering van de rijping van de intestinale microbiota in het begin van het leven om het optreden van astma en andere allergische aandoeningen te voorkomen.Vooralsnog een vrome wens, maar een uitgebreid programma, dat we aandachtig zullen volgen.