...

Dit werd bevestigd in de SHINE-studie uitgevoerd bij kinderen met niet-ernstige, symptomatische en vermoedelijk geneesmiddelgevoelige TBC, met een negatief uitstrijkje. In deze non-inferioriteitsstudie werden 1.204 kinderen jonger dan 16 jaar uit Oeganda, Zambia, Zuid-Afrika en India gerandomiseerd om een behandeling van vier of zes maanden te krijgen met een standaard eerstelijns anti-tuberculosemiddel. De primaire uitkomstmaat voor werkzaamheid was een ongunstige status na 72 weken. Deze uitkomstmaat was samengesteld uit falen van de behandeling (verlenging, wijziging, herstart of recidief van tuberculose], uit het oog verloren voor follow-up tijdens de behandeling of overlijden. Een primaire uitkomst van 3% werd waargenomen in zowel de groep die zes maanden als de groep die vier maanden behandeld werd. De non-inferioriteit van de vier maanden durende behandeling was consistent in zowel de intention-to-treat, per-protocol en secundaire analyses. De auteurs besluiten dat vier maanden anti-tuberculosebehandeling niet inferieur is aan zes maanden behandeling bij kinderen met geneesmiddelgevoelige, niet-ernstige TBC met een negatief uitstrijkje. Het bewijs aangeleverd door de SHINE-studie zal tot een aanpassing leiden van de WHO-richtlijnen voor TBC. Deze update wordt verwacht in maart 2022.Bron:Turkova A, Wills GH, et al; SHINE Trial Team. Shorter Treatment for Nonsevere Tuberculosis in African and Indian Children. N Engl J Med. 2022 Mar 10;386(10):911-922. doi: 10.1056/NEJMoa2104535. PMID: 35263517.