...

Het was al bewezen dat allergie een risicofactor is voor astma tijdens de, maar of dat ook een risicofactor is voor astma op volwassen leeftijd, was nog niet precies bekend.De auteurs hebben de Finse nationale registers doorgenomen en 1205 volwassenen van 30-93 jaar geselecteerd bij wie recentelijk een diagnose van astma was gesteld. Elke patiënt werd vergeleken met één of twee controlepersonen van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en dezelfde woonplaats (in het totaal 2050 controlepersonen). De vorsers hebben vragen gesteld over het optreden van allergische rinitis, conjunctivitis en dermatitis. De uiteindelijke analyse betrof 1118 patiënten van 31-71 jaar met astma en 1772 controlepersonen (37% mannen).Resultaat: de patiënten met astma vertoonden significant meer symptomen van allergie dan de controlegroep. De frequentie van rinitis, conjunctivitis en dermatitis bedroeg respectievelijk 50,2%, 39,6% en 33,8% bij de astmalijders en respectievelijk 26,1%, 20,0% en 23,5% bij de controlepersonen.Het aantal allergische ziekten bleek een onafhankelijke risicofactor te zijn voor astma op volwassen leeftijd. Een allergische ziekte correleerde met een verdubbeling (x 1,95) van het risico op astma. In geval van twee of drie allergische ziekten steeg het risico met factor drie (x 2,87) en vier (x 4,26).De correlatie tussen allergische ziekten en astma bij volwassenen verminderde echter met de leeftijd. Het bestaan van één allergische ziekte verhoogde het risico op astma met 3,52 bij mensen jonger dan 50 jaar, met 2,44 bij mensen van 50-62 jaar en met 1,68 bij 62-plussers."De correlatie tussen allergische ziekten en astma is in onze bevolking toegenomen bij de mensen die zijn geboren na 1940", onderstreept Sanna Toppila-Salmi. "Een mogelijke verklaring voor dat verschijnsel is de radicale vermindering van de microbiële diversiteit in onze levensomgeving." (referentie: Allergy, 3 juli 2019, doi: 10.1111/all.13971)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.13971