...

Voor het eerst in meer dan tien jaar is het aantal tbc-doden gestegen. In vergelijking met 2019 stierven in 2020 meer mensen aan tbc, waarbij veel minder mensen werden gediagnosticeerd en behandeld of preventieve behandeling kregen. Ook de totale uitgaven voor essentiële tbc-diensten daalden. Het rapport bevestigt de eerdere vrees dat de verstoring van essentiële gezondheidsdiensten als gevolg van de pandemie de jarenlange vooruitgang tegen tuberculose zou kunnen teniet doen.In 2020 stierven ongeveer 1,5 miljoen mensen aan tbc. WHO-modelprojecties suggereren dat het aantal mensen dat tbc zal ontwikkelen en aan de ziekte zal sterven in 2021 en 2022 hoger kan zijn. Dit betekent dat de wereldwijde tbc-doelen onderschreven door de VN niet op schema liggen en steeds meer buiten bereik lijken. Wereldwijd is het aantal mensen dat jaarlijks met tbc wordt besmet tussen 2015 en 2020 slechts met 11% gedaald, amper de helft van de mijlpaal van 20% die gesteld was voor 2020. Het WGO-rapport roept landen op om dringende maatregelen te nemen om de toegang tot essentiële tbc-diensten te herstellen. Het roept tevens op tot een verdubbeling van de investeringen in tbc-onderzoek en innovatie, evenals gezamenlijke actie in de gezondheidssector en andere sectoren om de sociale, ecologische en economische determinanten van tbc en de gevolgen ervan aan te pakken.https://www.who.int/news/item/14-10-2021-tuberculosis-deaths-rise-for-the-first-time-in-more-than-a-decade-due-to-the-covid-19-pandemic