...

Om de correlatie tussen werkzaamheid en veiligheid te evalueren, heeft een groep retrospectief de dossiers doorgenomen van de patiënten die tussen 1985 en 2019 een eerste percutane balloncompressie hadden ondergaan in twee Franse ziekenhuizen, om na te gaan welke klinische en radiologische factoren correleren met een recidief van de pijn (primair eindpunt) en optreden van ernstige sensitieve complicaties (secundair eindpunt = optreden van gevoelsstoornissen van de cornea, deafferentiepijn en/of optreden of toename van de omvang of de intensiteit van een zone van hypesthesie in het gezicht sinds minstens drie maanden). De analyse is uitgevoerd bij 131 patiënten. Tijdens een mediane follow-up van 3,0 jaar is een recidief opgetreden bij 77 patiënten (mediane tijd tot recidief 2,0 jaar). Bij multivariate analyse bleken de volgende factoren een onafhankelijke voorspellende waarde te hebben: duur van de symptomen, pijn in de mandibulaire tak van de trigeminus, atypische pijn, diagnose van multipele sclerose, gebruik van een medisch hulpmiddel dat niet specifiek bestemd is voor die neurochirurgie, en balloncompressie gedurende meer dan 60 seconden.26 patiënten hebben een ernstige sensitieve complicatie ontwikkeld. De enige voorspeller daarvan was een compressie > 60 seconden.De meeste voorspellers zijn dus patiëntgebonden kenmerken (wat dus pleit voor een behandeling op maat). De belangrijkste voorspellende factor waar iets aan kan worden gedaan, is de duur van balloncompressie.Naar A Kouriilsky et al. J Neurosurg. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 april 2022. https://doi.org/10.3171/2022.2.JNS212644