...

Amerikaanse vorsers hebben daarom een studie uitgevoerd om de incidentie van pijn en neurologische complicaties na chirurgische beenamputatie objectief te meten.De vorsers hebben hun studie uitgevoerd bij 29.507 patiënten bij wie tussen 2007 en 2017 een beenamputatie was uitgevoerd. Bij analyse van een nationale gegevensbank van verzekeringsclaims bedroeg de frequentie van neuralgie, neurinoom en fantoompijn respectievelijk 4,4%, 0,4% en 10,9%. Neurologische pijncomplicaties (neurinoom en neuralgie) waren het frequentst na amputatie boven de knie (20,3%) en onder de knie (16,7%).Het mannelijke geslacht, een Charlson-comorbiditeitsindex > 3, diabetes mellitus, diabetische neuropathie, diabetisch vaatlijden, diabetische retinopathie, obesitas, perifeer arterieel lijden en veel roken correleerden met een statistisch significant hogere incidentie van de onderzochte drie complicaties na één jaar.Gezien de hoge incidentie van die complicaties na chirurgische amputatie en de daaruit voortvloeiende kosten voor de behandeling pleiten de onderzoekers ervoor verder onderzoek te verrichten naar de pathofysiologie, de preventie en de behandeling. Dat zou goed zijn voor de patiënten én voor de verzekeraars.JM Liston et al. Ann Plast Surg. 2022; 88: 533-7. https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000003009