...

Een cohortonderzoek, dat sinds 1991 bij meer dan 3000 gezinnen wordt uitgevoerd in de streek van Bristol, bevestigt dat vaders (bijna één op de 20) ook de babyblues kunnen krijgen. De vorsers hebben ook de geestelijke gezondheid van de kinderen gevolgd tot op de leeftijd van 18 jaar. Op dat ogenblik hebben de kinderen een vragenlijst ingevuld om een eventuele depressie te beschrijven. In het totaal ging het om 3176 "vader-kindkoppels". De gemiddelde leeftijd van de vaders bij de bevalling was 29,6 jaar en 1764 van de kinderen waren meisjes.Voor de allereerste keer hebben de wetenschappers opgemerkt dat meisjes van wie de vaders depressief waren geworden na hun geboorte, zelf ook vaker depressief waren op de leeftijd van 18 jaar.Een van de verklaringen daarvoor zou volgens de auteurs kunnen zijn dat een postnatale depressie bij de vader een depressie bij de moeder zou kunnen verergeren en spanningen en conflicten veroorzaakt in het gezin, waardoor alle gezinsleden meer gestresseerd geraken. Het zou ook kunnen dat een postpartale depressie van één van de ouders invloed heeft op hun interactie met de kinderen.Tot slot hebben de vorsers vastgesteld dat dat fenomeen zich niet voordoet bij jongens. De complexiteit van de relatie van meisjes met hun vader tijdens de adolescentie zou daar een verklaring voor kunnen zijn. (referentie: JAMA Psychiatry, 26 december 2018, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.3667)https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2719453