...

Duitse wetenschappers hebben het verband onderzocht tussen cardiorespiratoire training en de hersenvolumes bij 2013 volwassenen van 21 tot 84 jaar, die op verschillende tijdstippen werden onderzocht tussen 1997 en 2012.De cardiorespiratoire conditie werd gemeten aan het maximale zuurstofverbruik (VO2 max), het zuurstofverbruik bij de anaerobe drempel (VO2@AT) en het maximale vermogen bij een cardiopulmonale inspanningsproef op een hometrainer.Na correctie voor meerdere variabelen bleek een stijging van de VO2 max met 1 standaarddeviatie te correleren met een stijging van het volume van de grijze stof met 5,31 cm³. Bij analyse van de beelden van magnetische kernspintomografie van de hersenen door middel van op voxels gebaseerde morfometrie werd een significante positieve relatie teruggevonden tussen cardiorespiratoire lichaamsoefeningen en het volume van de lokale grijze stof. De cardiorespiratoire capaciteit correleerde sterk met het volume grijze stof in de linker gyrus temporalis medius (228 voxels), de rechter gyrus hippocampi (146 voxels), de linker orbitofrontale cortex (348 voxels) en de cortex cingularis links en rechts (68 en 43 voxels).Samengevat, de auteurs hebben een positieve correlatie vastgesteld tussen enerzijds de cardiorespiratoire capaciteit en anderzijds het volume grijze stof, het totale hersenvolume en specifieke zones van grijze en witte stof in hersenzones die niet primair meespelen bij de motoriek. Dat wijst erop dat cardiorespiratoire training de gezondheid van de hersenen zou kunnen verbeteren en zo de aftakeling van de grijze stof bij bepaalde aandoeningen zou kunnen afremmen.(referentie: Mayo Clinic Proceedings, januari 2020, DOI: 10.1016/j.mayocp.2019.05.030)