...

Amerikaanse wetenschappers hebben 983 laaggeschoolde (hoogstens vier jaar school) 65-plussers ondervraagd en onderzocht. Op grond van het antwoord op de vraag "Hebt u leren lezen en schrijven?" werden de deelnemers in twee groepen ingedeeld: een groep van 237 mensen die niet konden lezen of schrijven, en een groep van 746 mensen die wel konden lezen en schrijven.Bij inclusie in de studie en tijdens de follow-up werden neuropsychologische tests van het geheugen, de taal en de visueel-ruimtelijke vermogens uitgevoerd. Bij elke consultatie werden de functionele, cognitieve en medische gegevens geanalyseerd. Een diagnose van dementie werd gesteld met de standaardcriteria.Resultaten? De frequentie van dementie bij inclusie in de studie was bijna driemaal hoger bij de ongeletterde mensen dan bij de mensen die konden lezen en schrijven. Het percentage mensen dat tijdens het verloop van de studie dement is geworden, was tweemaal hoger bij de analfabeten. Het geheugen, de taal en de visueel-ruimtelijke vermogens waren minder goed bij de ongeletterde mensen dan bij de mensen die wel konden lezen en schrijven, maar er was geen verschil in de snelheid van achteruitgang van de cognitieve functies tussen de twee groepen. De auteurs concluderen dat ongeletterdheid correleert met een hoger risico op prevalente en incidente dementie, maar niet met een snellere achteruitgang van de cognitieve functies. Het onafhankelijke effect van ongeletterdheid op het risico op dementie is misschien toe te schrijven aan het feit dat het niveau van cognitieve functies sowieso lager is (en dus dichter bij de diagnostische drempels voor dementie) dan bij geletterde mensen."Onze studie bevestigt andermaal dat lezen en schrijven belangrijk kunnen zijn om de hersenen gezond te houden." (referentie: Neurology, 13 november 2019, DOI: 10.1212/WNL.0000000000008587)https://n.neurology.org/content/early/2019/11/12/WNL.0000000000008587