...

Een slechte slaap kan heel wat problemen met zich meebrengen. Het is dan ook belangrijk oplossingen te vinden. Vorsers van de Universiteit van Illinois denken een mogelijke oplossing te hebben gevonden: blijk geven van optimisme.Ze hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van 3548 mensen van 32-51 jaar die hadden deelgenomen aan de CARDIA-studie (Coronary Artery Risk and Development in Young Adults). Optimisme werd geëvalueerd met de herziene levensoriëntatietest. Aan de deelnemers werd tweemaal met een tussenpoos van vijf jaar gevraagd om de kwaliteit en de duur van hun slaap te beschrijven.Bij transversale analyse correleerde elke stijging van de score met één standaarddeviatie met een 78% hogere waarschijnlijkheid dat de slaap volgens de deelnemers van zeer goede kwaliteit was. Bij prospectief onderzoek correleerde een stijging van de score van optimisme met 1 SD met een hogere waarschijnlijkheid van een blijvend goede slaapkwaliteit tijdens een periode van 5 jaar in vergelijking met de mensen met een blijvend slechte slaapkwaliteit. De meest optimistische mensen vonden vaker dat ze voldoende sliepen, 6 tot 9 uur per nacht. De kans dat ze geen symptomen van insomnia vertoonden en dat ze minder slaperig waren overdag, was bij die mensen 74% hoger.Hoewel een significante correlatie werd vastgesteld tussen optimisme en een slaap van betere kwaliteit, maant Rosalba Hernandez toch aan tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten.Het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het effect van optimisme op de slaapkwaliteit, is niet bekend. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat een positieve ingesteldheid de effecten van stress afzwakt en het aanpassingsvermogen verhoogt, waardoor optimisten vrediger zouden kunnen slapen. (referentie: Behavioral Medicine, 24 juli 2019, doi: 10.1080/08964289.2019.1575179)https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08964289.2019.1575179