...

Het is niet voor het eerst dat wordt geopperd dat neuromodulatie door ultratonen doeltreffend zou kunnen zijn. In april 2020 hebben vorsers van de Chinese academie voor wetenschappen in een studie bij apen met epilepsie aangetoond dat het totale aantal aanvallen tijdens een periode van 16 uur en de frequentie van aanvallen per uur met 40 % daalden na 30 minuten behandeling met weinig intense gepulseerde ultratonen (1).Deze studie heeft de neuromodulerende effecten van gerichte ultratonen onderzocht door middel van stereo-elektro-encefalografie bij patiënten met een therapieresistente epilepsie. De resultaten van die recente, niet-invasieve behandeling blijken veeleer positief te zijn (2).Vorsers van het Taipei Veterans General Hospital hebben de methode uitgetest bij zes patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen. Ze hebben daarbij gekeken naar de interictale epileptiforme ontladingen en de bijwerkingen na toediening van de ultratonen.Bij twee patiënten werd binnen drie dagen na de behandeling een daling van het aantal epilepsieaanvallen waargenomen, één patiënt vertoonde echter tekenen van frequentere subklinische aanvallen. Een MRI na behandeling toonde geen letsels noch hersenoedeem. Ter hoogte van de gerichte elektroden zijn significante veranderingen van de spectrale kracht van de stereo-elektro-encefalografie genoteerd tijdens de behandeling. Eén patiënt heeft een warmtegevoel in de hoofdhuid gekregen tijdens de behandeling en een andere heeft tijdelijke geheugenstoornissen vertoond, die na drie weken waren verdwenen."Behandeling met weinig intense gerichte ultratonen kan worden overwogen bij een epilepsie die niet reageert op medicatie", commentarieert dr. Hsiang-Yu Yu. "De behandeling is veilig. In vergelijking met de methoden die nu worden gebruikt voor neuromodulatie bij epilepsie, geven gerichte ultratonen toegang tot diepere zones in de hersenen, beperken ze zich tot de belangrijkste target van het epileptische netwerk en is de methode minder invasief. Veranderingen van de activiteit van de neuronen zonder structurele afwijkingen wijzen op een neuromodulerend effect. Dat biedt nieuwe hoop voor patiënten met een epilepsie die niet reageert op medicatie."Gezien de gunstige resultaten die zijn behaald in die fase I-studie van de werkzaamheid van gerichte ultratonen bij epilepsie, wil de wetenschappelijke groep haar onderzoek nu voortzetten bij een groter aantal patiënten en met een breder gamma ultratonen. (referenties:(1)Theranostics, 2020, doi: 10.7150/thno.40520,(2)Epilepsia, 2 november 2021, doi: 10.1111/epi.17105)