...

Een groep van de Universiteit van Pennsylvania heeft 93 043 mensen die bij inclusie in de studie in 2006 gemiddeld 51,3 jaar oud waren, zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis of voorgeschiedenis van kanker gedurende negen jaar gevolgd. Tijdens de follow-up werden 753 gevallen van hemorragisch CVA geregistreerd. Prof. Xiang Gao et coll. hebben vastgesteld dat het risico op intracerebrale bloeding bij de mensen met een LDL-cholesterolconcentratie van 70 tot 99 mg/dl gelijk was aan dat bij de mensen met een LDL-cholesterolconcentratie van 100 mg/dl of hoger.Het risico bleek echter veel hoger te zijn bij de mensen met een LDL-cholesterolconcentratie lager dan 70 mg/dl dan bij de mensen met een LDL-cholesterol van 70 tot 99 mg/dl. Het risico op hemorragisch CVA was 65% hoger bij de mensen met een LDL-cholesterolconcentratie van 50 tot 69 mg/dl en 169% hoger bij de mensen met een LDL-cholesterol lager dan 50 mg/dl.Als die gegevens worden bevestigd, zou dat volgens Xiang Gao ons ertoe moeten aanzetten om de streef-LDL-cholesterolconcentratie aan te passen bij patiënten die een hoger risico op atherosclerose én hemorragisch CVA lopen. Die resultaten zouden ook nuttig kunnen zijn bij de planning van latere vetverlagende studies.(referentie: Neurology, 2 juli 2019, doi: 10.1212/WNL.0000000000007853)https://n.neurology.org/content/early/2019/07/02/WNL.0000000000007853