...

Muziek verzacht de zeden en verbetert de gemoedsstemming. Anderzijds zijn er ook almaar meer aanwijzingen dat muziek doeltreffend kan zijn bij bepaalde ziektes en dat geldt met name voor de sonate voor twee piano's in D groot van Mozart (K448). Het is bekend dat dat muziekstuk gunstige effecten heeft op de cognitie en andere hersenfuncties en het zou ook de epileptiforme activiteit tijdens een aanval of in de interictale periode verminderen. Het was nog niet duidelijk of de duur van het beluisteren van de sonate meespeelt bij het heilzame 'Mozart K448'-effect bij patiënten met epilepsie en ook was het onderliggende mechanisme niet bekend.Een nieuwe Amerikaanse studie leert hoe de sonate van het Oostenrijkse wonderkind uit de XVIIIe eeuw de hersenen van epilepsiepatiënten beïnvloedt. Vorsers van het Dartmouth College hebben het effect van K448 op de interictale epileptiforme ontladingen gemeten bij 16 ziekenhuispatiënten bij wie intracraniale elektroden waren ingeplant voor monitoring van een refractaire focale epilepsie. Bij analyse van de elektro-encefalogrammen werd vastgesteld dat het beluisteren van de sonate gedurende 30 tot 90 seconden de interictale epileptische ontladingen bij patiënten met een therapieresistente epilepsie met gemiddeld 66,5 % verminderden. De interictale epileptiforme ontladingen verminderden significant in alle delen van de hersenen behalve in de frontale cortex. In de frontale cortex, die onder meer de emotionele reacties regelt, hebben de wetenschappers een toename van de thètagolven vastgesteld bij de overgang van lange muziekfragmenten (langer dan tien seconden). Volgens eerdere studies kan de thèta-activiteit correleren met positieve emotionele reacties op muziek.De vorsers veronderstellen dat het 'Mozart K448'-effect afhangt van de duur van het luisteren en dat het luisteren naar de sonate netwerken in de hersenen activeert die correleren met positieve emotionele reacties op de muziek en geregeld worden door de frontale cortex. Dat zou inzicht kunnen geven in het onderliggende mechanisme.Net zoals in de vorige studies werd geen significante respons vastgesteld met andere auditieve stimuli en allerhande muziekstukken, ook muziekstukken die de patiënten verkiezen. De resultaten die werden verkregen met de originele compositie van Mozart zijn dus hoopgevend. Misschien kan dat ons op het spoor zetten van een niet-invasieve, niet-farmacologische behandeling voor refractaire epilepsie. "We dromen er al van een anti-epileptisch muziekgenre te ontwikkelen om het leven van die patiënten te verbeteren", verklaarde Robert Quon.(referentie: Scientific Reports, 16 september 2021, doi: 10.1038/s41598-021-95922-7)