...

De consumptie van biologische voedingsproducten is sterk toegenomen in landen met een hoog inkomen, hoofdzakelijk uit milieubeschouwingen en omdat die voedingsmiddelen als gezonder worden beschouwd. Er is echter weinig onderzoek verricht naar een eventueel verband tussen de consumptie van biologische voedingsproducten en de gezondheid.Bij mensen die biologische voedingsproducten eten, wordt stelselmatig een geringere blootstelling aan synthetische pesticiden gedocumenteerd. In experimentele studies werd een correlatie aangetoond tussen die pesticiden en type 2-diabetes. Er was echter nog geen goede prospectieve studie uitgevoerd om de mogelijke correlatie tussen consumptie van biologische voedingsproducten en het risico op type 2-diabetes te evalueren. Een groep Amerikaanse en Franse vorsers heeft zo'n studie uitgevoerd. Ze zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens van 33 256 deelnemers (76% vrouwen, gemiddelde leeftijd 53 jaar) van het Franse prospectieve cohortonderzoek NutriNet-Santé. De vrijwilligers hebben regelmatig vragenlijsten beantwoord over de frequentie van consumptie van biologische voedingsproducten van 2014 tot 2019. Afhankelijk van de antwoorden werden ze ingedeeld in vijf categorieën: nooit, zelden, de helft van de tijd, vaak en altijd.Tijdens de follow-up werd bij 293 mensen een diagnose van type 2-diabetes gesteld. Na correctie voor vertekenende factoren (sociaal-demografische, antropometrische factoren, factoren die te maken hebben met de levenswijze zoals lichaamsbeweging, raken en alcoholgebruik, medische en voedingsfactoren correleerde de consumptie van biologische voedingsproducten met een lager risico op type 2-diabetes. Het risico was 35% lager bij de mensen in het hoogste kwintiel van consumptie van biologische voedingsproducten dan bij de mensen in het laagste kwintiel. Een toename van de hoeveelheid biologische voedingsproducten in de voeding met 5% correleerde met een daling van het risico op type 2-diabetes met 3%. Het effect was meer uitgesproken bij vrouwen.De auteurs schrijven hun bevindingen vooral toe aan het feit dat biologische voedingsproducten geen of toch veel minder resten van synthetische pesticiden bevatten. De auteurs zijn dan ook de mening toegedaan dat de consumptie van biologische voedingsproducten kan bijdragen tot de preventie van type 2-diabetes, maar ze erkennen dat hun resultaten nog zouden moeten worden bevestigd door grotere experimentele en prospectieve studies. (referentie: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9 november 2020, doi: 10.1186/s12966-020-01038-y)