...

Het sars-CoV-2 wordt via de lucht overgedragen. Net zoals bij andere respiratoire virussen, denken we dat partikels in de lucht zouden kunnen fungeren als vector voor het virus en zo de verspreiding van het virus zouden kunnen verhogen. We weten ook dat luchtvervuiling de ontsteking en oxidatieve stress in het ademhalingsapparaat kan verhogen, waardoor vooraf bestaande longziektes verergeren. Een Amerikaanse groep heeft onderzocht wat het effect ervan is op Covid-19. Dr. Anita Shallal et coll. van het Henry Ford Hospital hebben de correlatie onderzocht tussen de mate van blootstelling aan luchtvervuiling en de ernst van de ziekte. Ze hebben hun studie uitgevoerd in Detroit, Michigan, een geïndustrialiseerde stad, die volgens de American Lung Association in de top 5 van vervuilde Amerikaanse steden zit. Ze hebben daarvoor een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij 2038 volwassenen met een positieve sars-CoV-2-test die tussen 12 maart en 24 april in een van de grote vier ziekenhuizen van het Henry Ford Health System waren opgenomen en die waren gevolgd tot 27 mei 2020. Ze hebben demografische gegevens en gegevens over de comorbiditeit via de Charlson Comorbidity Index (CCI) verzameld. De gegevens over ziekenhuisopnames omvatten gegevens over een eventueel verblijf op de intensive care, kunstmatige beademing en overlijden. De postcodes van de patiënten werden gekoppeld aan de omgevingsindicatoren per graafschap (met inbegrip van factoren zoals de hoeveelheid ozon en PM2.5.Resultaten? De patiënten de kunstmatig waren beademd, waren significant vaker van het mannelijke geslacht en zwart en hadden significant vaker een hogere CCI en BMI. De patiënten die op de intensive care waren opgenomen en kunstmatig waren beademd, woonden significant vaker in wijken met hogere indicatoren van PM2.5 en een hogere blootstelling aan loodhoudende verf. De sterfte correleerde significant met de afvoer van afvalwater en de nabijheid van het verkeer. Bij multivariate analyse correleerden het mannelijke geslacht, een hogere BMI en een hogere CCI met een hogere sterfte. Een hogere concentratie PM2.5 correleerde met kunstmatige beademing en opname op de intensive care, maar niet met de sterfte. Elke stijging van de blootstelling aan PM2.5 (met zelfs maar één microgram per m³ lucht) correleerde met een 3,5-maal hogere waarschijnlijkheid van opname op de intensive care en een 2,5-maal hogere waarschijnlijkheid van kunstmatige beademing.De studie vestigt ook de aandacht op de "systemische ongelijkheden die mogelijk hebben geleid tot grote verschillen in de uitkomsten van Covid-19 volgens raciale en etnische criteria", verklaarde dr. Shallal. "Kleurlingen wonen vaker in zones dicht bij industriële vervuiling en werken vaker in bedrijven waar ze worden blootgesteld aan luchtvervuiling.""Er worden voortdurend nieuwe milieuschadelijke bestanddelen en partikels in de lucht uitgestoten. In de toekomst zullen we zeker meer leren over de impact ervan op de ziekenhuisopnames en de sterfte", voegde hij eraan toe. (referentie: European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, abstract, 8 juli 2021)