Tot voor kort was de beperking van de bestaande classificatiesystemen voor endometriose (rASRM en ENZIAN) dat ze geen goede predictie van de zwangerschapskans gaven. In 2010 werd dan door Adamson en Pasta de Endometriosis Fertility Index (EFI) voorgesteld. Deze EFI is een klinische score die de cumulatieve zwangerschapskans zonder IVF-behandeling voorspelt, na een volledige chirurgische endometriosebehandeling en dat voor elke rASRM-klasse.

De score varieert van 0 tot 10 punten: 5 punten worden toegekend aan historische factoren (leeftijd, duur van de infertiliteit, en de obstetrische voorgeschiedenis) en 5 punten voor chirurgische factoren waarvan 3 punten voor de adnexiële functie aan het eind van de chirurgie en 2 punten aan de uitgebreidheid van de endometriose. EFI-scores worden in drie categorieën verdeeld: een hoge EFI-score (7-10 punten), een matige EFI-score (5-6) een lage EFI-score (0-4). Er is een verband tussen de hoogte van de EFI-score en de kans op een zwangerschap zonder IVF binnen de 36 maanden. Zo heeft een EFI-score van 9-10 een probabiliteit op zwangerschap zonder IVF na 36 maanden van nagenoeg 80%. Bij een EFI-score van 0-3 daarentegen zakt die probabiliteit tot 10%.

Dr. Bafort vermeldde dat binnen het UZ Leuven deze Endometriosis Fertility Index gevalideerd werd waarbij ook hier een sterke correlatie tussen de EFI-score en de tijd tot zwangerschap zonder IVF-behandeling kon aangetoond worden. Recent werd binnen het UZ Leuven ook de reproduceerbaarheid van de EFI-score nagegaan met als primaire outcome de klinische overeenkomst bij het gebruik van deze predictietool door twee verschillende experts.

De resultaten van deze studie wezen op een zeer hoge 'agreement rate' en bekrachtigen op deze manier het gebruik van de EFI-score in de dagelijkse praktijk. Het aanleren van deze werkwijze aan alle gynaecologen garandeert immers een correcte counseling. De EFI-score kan zelfs voorspeld worden. Een net beëindigde studie toonde aan dat pre-operatieve onderzoeken, al dan niet in combinatie met informatie uit diagnostische laparoscopie, de finale EFI-score kunnen voorspellen.

Dr. Bafort concludeerde dat de Endometriosis Fertility Index correct advies kan geven over het fertiliteitsbeleid na endometriosechirurgie. Patiënten met een goede prognose (EFI > 7) kunnen gerustgesteld worden en een non-IVF-beleid kan bij hen gevolgd worden. Patiënten met een minder goede prognose (EFI < 5) krijgen beter het advies om geen tijd te verliezen en worden best gecounseld richting een medisch begeleide voortplanting.

Tot voor kort was de beperking van de bestaande classificatiesystemen voor endometriose (rASRM en ENZIAN) dat ze geen goede predictie van de zwangerschapskans gaven. In 2010 werd dan door Adamson en Pasta de Endometriosis Fertility Index (EFI) voorgesteld. Deze EFI is een klinische score die de cumulatieve zwangerschapskans zonder IVF-behandeling voorspelt, na een volledige chirurgische endometriosebehandeling en dat voor elke rASRM-klasse. De score varieert van 0 tot 10 punten: 5 punten worden toegekend aan historische factoren (leeftijd, duur van de infertiliteit, en de obstetrische voorgeschiedenis) en 5 punten voor chirurgische factoren waarvan 3 punten voor de adnexiële functie aan het eind van de chirurgie en 2 punten aan de uitgebreidheid van de endometriose. EFI-scores worden in drie categorieën verdeeld: een hoge EFI-score (7-10 punten), een matige EFI-score (5-6) een lage EFI-score (0-4). Er is een verband tussen de hoogte van de EFI-score en de kans op een zwangerschap zonder IVF binnen de 36 maanden. Zo heeft een EFI-score van 9-10 een probabiliteit op zwangerschap zonder IVF na 36 maanden van nagenoeg 80%. Bij een EFI-score van 0-3 daarentegen zakt die probabiliteit tot 10%. Dr. Bafort vermeldde dat binnen het UZ Leuven deze Endometriosis Fertility Index gevalideerd werd waarbij ook hier een sterke correlatie tussen de EFI-score en de tijd tot zwangerschap zonder IVF-behandeling kon aangetoond worden. Recent werd binnen het UZ Leuven ook de reproduceerbaarheid van de EFI-score nagegaan met als primaire outcome de klinische overeenkomst bij het gebruik van deze predictietool door twee verschillende experts. De resultaten van deze studie wezen op een zeer hoge 'agreement rate' en bekrachtigen op deze manier het gebruik van de EFI-score in de dagelijkse praktijk. Het aanleren van deze werkwijze aan alle gynaecologen garandeert immers een correcte counseling. De EFI-score kan zelfs voorspeld worden. Een net beëindigde studie toonde aan dat pre-operatieve onderzoeken, al dan niet in combinatie met informatie uit diagnostische laparoscopie, de finale EFI-score kunnen voorspellen. Dr. Bafort concludeerde dat de Endometriosis Fertility Index correct advies kan geven over het fertiliteitsbeleid na endometriosechirurgie. Patiënten met een goede prognose (EFI > 7) kunnen gerustgesteld worden en een non-IVF-beleid kan bij hen gevolgd worden. Patiënten met een minder goede prognose (EFI < 5) krijgen beter het advies om geen tijd te verliezen en worden best gecounseld richting een medisch begeleide voortplanting.