...

Bij PrEP volgens noodzaak neem je niet dagelijks medicatie in, maar wel twee tabletten van emtricitabine/TDF 2 tot 24 uur voor geslachtsgemeenschap gevolgd door 1 tablet 24 en 48 uur na het contact. In geval van geslachtsgemeenschap meerdere dagen na elkaar moet je elke dag een tablet innemen tot 48 uur na de laatste risicoseks. In haar eerste richtlijnen voor perorale PrEP in 2015 verdedigde de WHO enkel een continue inname. Sindsdien hebben echter meerdere studies waaronder Ipergay en Prevenir aangetoond dat die lichtere schema's even effectief zijn als een dagelijkse PrEP. In de Franse Ipergay-studie verlaagde PrEP volgens noodzaak het risico op infectie bij MSH met 86%. De bescherming was dus van dezelfde grootteorde als met dagelijkse PrEP in de Britse PROUD-studie. PrEP wordt enkel aanbevolen bij MSM. Er zijn immers nog geen goede klinische studies uitgevoerd bij cis- en transvrouwen, bij geopereerde transmannen die vaginale geslachtsgemeenschap hebben, en bij mannen die seks hebben met vrouwen. De grootste problemen betreffen de concentraties van de antiretrovirale middelen in de geslachtsdelen en mogelijke medicamenteuze interacties met een hormoontherapie. PrEP is ook niet geïndiceerd bij patiënten met een hepatitis B-virusinfectie. Tenofovir is weliswaar actief tegen het hepatitis B-virus, maar moet continu worden ingenomen. Er kan dus geen sprake zijn van intermitterende inname.