...

De NSH heeft de IMPACT-studie op touw gezet om de haalbaarheid en de impact van een breed gebruik van PrEP in het Verenigd Koninkrijk te evalueren. De studie is gestart in oktober 2017 en is afgesloten in juni 2020 in volle coronapandemie na inclusie van 24.255 deelnemers (94% MSM, homo- of biseksuele mannen) in de 158 aidsreferentiecentra van de NHS. Dit is dus de grootste studie over PrEP ooit.Op het congres van de EACS van 2021 heeft dr. Ann Sullivan, onderzoekster en hoofd van de IMPACT-studie, de resultaten gepresenteerd over de incidentie van seroconversie tussen het begin van de studie en februari 2020, dus voor het officiële einde van de studie om bias als gevolg van een gebrekkige follow-up door de lockdown wegens de coronapandemie te vermijden.Bij de 17.770 patiënten van de IMPACT-studie, die dus PrEP hebben gebruikt, zijn 25 hiv-infecties gediagnosticeerd, dus één diagnose per 740 patiënten die PrEP innamen. Bij 24 van die 25 patiënten was de infectie te wijten aan een gebrekkige therapietrouw of onderbreking van de PrEP. Slechts één geval kon als virologische mislukking worden geboekstaafd. Dat stemt dus overeen met een jaarlijkse incidentie van 0,13%. In de controlegroep van bijna 100.000 deelnemers die naar dezelfde referentiecentra gingen, maar geen PrEP innamen, zijn 670 hiv-infecties gediagnosticeerd, dus een jaarlijkse incidentie van 1,01%.PrEP heeft dus het aantal hiv-infecties met 87% verlaagd. Met andere woorden, als alle deelnemers van de controlegroep ook PrEP hadden ingenomen, had men 583 van de 670 infecties kunnen vermijden.Nog een ander interessant resultaat, de meeste gevallen van seroconversie in de groep die PrEP gebruikte, betroffen patiënten die gezien hun seksuele gedrag een hoog risico op besmetting liepen. In de controlegroep, die geen PrEP gebruikte, heeft bijna een derde van de gevallen van seroconversie zich voorgedaan bij patiënten die eigenlijk weinig risico op infectie liepen. Dat wijst erop dat de criteria voor PrEP zouden moeten worden verbreed.Wat seksueel overdraagbare infecties betreft, heeft 51% van de patiënten van de PrEP-groep geen enkele seksueel overdraagbare infectie vertoond. 80% van de seksueel overdraagbare infecties is gediagnosticeerd bij 25% van de PrEP-gebruikers, hoofdzakelijk jonge, Europese patiënten die in grote steden woonden, en mensen van Caraïbische origine. Al die groepen zouden volgens de vorsers dus baat kunnen vinden bij een betere screening op seksueel overdraagbare infecties en meer informatie over preventie van die infecties.Ref.: Sullivan A. et al. Abstract BPD2/7, EACS 2021, Londen.