...

De HPTN 084-studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 3-studie die de superioriteit van PrEP met cabotegravirinjecties om de twee maanden bij vrouwen heeft aangetoond in vergelijking met de klassieke tandem TDF/FTC. Cabotegravir verlaagde het risico op hiv-infectie bij vrouwen in Afrika bezuiden de Sahara met 89%. In deze studie hebben de vorsers de 40 infecties onder de loep gehouden die tijdens de follow-up zijn waargenomen met virologische en farmacologische tests.CabotegravirgroepIn de cabotegravirgroep zijn vier hiv-infecties gediagnosticeerd. Ter herinnering, de vrouwen in die groep zijn de behandeling begonnen met cabotegravir per os gedurende vijf weken en zijn daarna overgeschakeld op injecties om de twee maanden. Twee van die vier vrouwen hebben de infectie opgelopen nog voor het starten van de injecties van cabotegravir. De twee anderen hebben de infectie opgelopen tijdens de fase van cabotegravirinjecties. De patiënte bij wie de infectie is vastgesteld na 72 weken, heeft de timing van de injecties blijkbaar niet goed gevolgd te oordelen naar de suboptimale spiegels die herhaaldelijk werden gemeten. Bij de tweede patiënte ging het in feite om een infectie die al bestond bij inclusie in de studie, maar die pas laat, na 32 weken, is vastgesteld. Bij geen enkele patiënte werd resistentie tegen integraseremmers waargenomen.'TDF + FTC '-groepBij 35 van de 36 patiënten in de 'TDF + FTC '-groep die een infectie hebben opgelopen, was de therapietrouw zwak (minder dan vier tabletten per week te oordelen naar de concentraties van tenofovir in het plasma en de erytrocyten). Bij één van de vrouwen die is geïnfecteerd tijdens PrEP, vertoonde het hiv de M184V-mutatie. In die groep is het dus duidelijk dat het slecht naleven van de PrEP verantwoordelijk is geweest voor de waargenomen hiv-infecties. Dat bevestigt het belang van PrEP via injecties.Bij 9 van de 40 patiënten was het virus resistent geworden tegen NNRTI. Dat is dus een punt van ongerustheid. Ref.: Marzinke M. et al. Abstract PECLB25, IAS 2021.