...

ODYSSEY is een internationale, multicentrische, gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie die een antiretrovirale behandeling met dolutegravir en twee NRTI's heeft vergeleken met een klassieke antiretrovirale behandeling. De studie bestond uit twee delen: ODYSSEYA bij kinderen en adolescenten die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen, en ODYSSEY B bij kinderen en adolescenten die al een behandeling hadden gekregen en die werden overgeschakeld op dolutegravir. Op de CROI 2021 werden de gegevens gepresenteerd over de patiënten jonger dan 18 jaar die meer dan 14 kg wogen. De resultaten over de kinderen die minder dan 14 kg wogen, zullen midden 2021 bekend zijn. In het totaal werden 707 kinderen en adolescenten gerandomiseerd, hoofdzakelijk in Afrika: 47% in Oeganda, 21% in Zimbabwe en 20% in Zuid-Afrika. Voorts 9% in Thailand en 4% in Europa. De gemiddelde leeftijd was 12,2 jaar en het gemiddelde gewicht 31 kg. 49% waren meisjes en 22% had minder dan 200 CD4-cellen/mm³.In ODYSSEY A werd een antiretrovirale behandeling gestart bij 311 kinderen: dolutegravir bij 154 kinderen en een klassieke behandeling (92% efavirenz) bij 157 kinderen.In ODYSSEY B werden 396 kinderen die al werden behandeld, overgeschakeld op een tweedelijnstherapie: 196 kinderen werden dan behandeld met dolutegravir en 200 met een klassieke behandeling (72% lopinavir/ritonavir en 25% atazanavir/ritonavir). De mediane duur van de eerdere antiretrovirale behandeling was 5,5 jaar. 97% had een combinatie van een NNRTI en twee NRTI's gekregen.Resultaten Het primaire eindpunt was het percentage virologische of klinische mislukking na 96 weken follow-up.Conclusie, die resultaten treden de richtlijnen van de WGO bij, die een behandeling op basis van dolutegravir aanraden als standaard eerste- en tweedelijnstherapie bij kinderen die meer dan 14 kg wegen. Dat sluit aan bij de behandelingsschema's die bij volwassenen worden voorgeschreven.Ref.: Turkova A. et al. OA174, CROI 2021.