...

De studie werd uitgevoerd tussen mei en augustus 2020, een psychologisch moeilijke periode wegens covid-19, vooral voor geïsoleerde mensen. De vorsers hebben via websites van verenigingen van hiv-geïnfecteerde patiënten mensen gerekruteerd die zich erg eenzaam en depressief voelden. Die mensen werden uitgenodigd voor korte psychologische online-interventies van het type mindfulness. De impact van die interventies werd gemeten met drie schalen: CES-D-10 voor depressie, GAD-7 voor angst en 3IL voor het gevoel van eenzaamheid. Ook werd de deelnemers gevraagd een dagboek bij te houden over hun eenzaamheid om de dagelijkse beleving vanuit het standpunt van de patiënt en de evolutie ervan tijdens de sessies van mindfulness te evalueren. De studie werd uitgevoerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder, dus 'oudere' hiv-geïnfecteerde patiënten. 214 mensen, overwegend mannen, hebben zich aan het 'avontuur' gewaagd. De gemiddelde leeftijd was 60 jaar. 68% was blank en 74% was homoseksueel of lesbisch. De sessies van mindfulness vonden plaats over een periode van 25 dagen. Op het einde daarvan waren de scores van depressie en angst duidelijk beter in de interventiegroep dan in de controlegroep. Een interessante vaststelling is verder dat de psychische toestand het sterkst was verbeterd bij de mensen die bij inclusie de hoogste scores van depressie en angst vertoonden. Bij analyse van de dagboeken is ook nog gebleken dat de patiënten zich minder eenzaam voelden.Ref.: Berko J. et al. Abstract 110, CROI 2021.