...

De CARISEL-studie is de eerste Europese studie die de klinische werkzaamheid (virologische werkzaamheid en veiligheid) en de implementering van een nieuwe antiretrovirale behandeling, meer bepaald injecties om de twee maanden van een langwerkende combinatie van cabotegravir en rilpivirine, heeft onderzocht. In Warschau is een post-hocanalyse van de resultaten per land gepresenteerd. De studie is uitgevoerd bij 430 patiënten in 5 Europese landen: 40% Fransen, 22% Spanjaarden, 17% Belgen, 13% Duitsers en 9% Nederlanders. Een pan-Europese werkzaamheidHet percentage patiënten, dat 12 maanden na overschakeling van een orale op een injecteerbare behandeling nog altijd een onmeetbaar lage viruslast had, was zeer hoog: 94% in België, 91% in Spanje, 89% in Nederland, 82% in Frankrijk en 81% in Duitsland. Het percentage patiënten zonder virologische respons (d.w.z. viruslast > 50 kopieën/ml) was zeer laag (0-2%) en uiteindelijk ging het maar om 2 patiënten: een Duitse patiënt met een viruslast van 1.861 kopieën/ml bij onderbreking van de behandeling (10 maanden) en een Spaanse patiënt die 4 en 6 maanden voor onderbreking van de behandeling een viruslast > 200 kopieën/ml had. Geen nieuwigheden wat het veiligheidsprofiel betreft. De frequentste bijwerking was pijn op de plaats van injectie. De Belgen (33%) en de Fransen (27%) waren het meest 'kleinzerig', de Spanjaarden het minst (22%). Het betrof een graad 1/2-bijwerking, die niet lang duurde (3-4 dagen). Het aantal patiënten dat de behandeling heeft onderbroken wegens problemen bij de injectie, bedroeg 3-15% en de belangrijkste oorzaak (56%) was pijn op de prikplaats. Europese tevredenheid De vorsers hebben ook de tevredenheid van de patiënten over de injecteerbare behandeling onderzocht. De tevredenheid werd beoordeeld naar de score op de HIVTSQs (HIV Treatment Satisfaction Questionnaire status version) bestaande uit 12 items. De vorsers hebben 11 van de 12 items in beschouwing genomen. De maximumscore was 66. Hoe hoger de score, des te hoger was de tevredenheid. Eerste vaststelling, de score was van meet af aan zeer hoog: 57-59 bij inclusie (wat dus getuigt van veel belangstelling voor de nieuwe behandelingsoptie). Na 12 maanden follow-up was de score in alle landen nog gestegen (stijging gaande van 4,21 punten in Spanje tot 1,6 punten in Duitsland). Ook de Belgische patiënten waren zeer enthousiast: stijging van de score met 2,75 punten na een jaar behandeling. De behandeling blijkt dus zeer effectief en veilig te zijn en vooral, de patiënten zijn zeer tevreden over die langwerkende injecteerbare combinatietherapie van cabotegravir en rilpivirine. Ref: Jonsson-Oldenbüttel C. et al. ePoster eP.A.101, EACS 2023, Warschau.