...

De ARIA-studie werd uitgevoerd bij 495 hiv-geïnfecteerde vrouwen die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen en bij wie de virale belasting bij het starten van de studie hoger was dan 500 kopieën/ml.De vrouwen werden in twee behandelingsgroepen ingedeeld. Eén groep kreeg een drievoudige combinatietherapie bestaande in dolutegravir + abacavir + lamivudine en de andere een drievoudige combinatietherapie bestaande in een gebooste proteaseremmer atazanavir/ritonavir + TDF/FTC. De dubbelblinde fase duurde 48 weken. Daarna werden enkel nog de patiënten van de dolutegravirgroep gevolgd. Deze analyse betreft de evolutie van het gewicht gedurende een maximale follow-up van vijf jaar.Bij het starten van de studie werd een matige gewichtstoename vastgesteld, meer bij de vrouwen die werden behandeld met dolutegravir, dan bij de vrouwen die werden behandeld met een gebooste proteaseremmer: 2,61 vs. 1,41 kg na 48 weken.Het percentage patiënten waarbij het gewicht met meer dan 10% was gestegen of dat evolueerde naar een BMI die wees op obesitas, was vergelijkbaar in de twee behandelingsgroepen.Net zoals in andere studies werd ook in deze studie de sterkste gewichtstoename vastgesteld bij de vrouwen die bij het starten van de antiretrovirale behandeling een laag aantal CD4-cellen of een hoge virale belasting hadden.En goed nieuws om te eindigen, volgens een zeer lange follow-up van een beperkt aantal vrouwen die hadden deelgenomen aan de ARIA-studie, vertraagt de percentuele gewichtstoename mettertijd. In een groep van 60 patiënten was het gewicht met gemiddeld 2,14 kg gestegen na 48 weken en met 3,73 kg na 264 weken.Ref.: Walmsley S. et al. PEB0233, IAS 2020.