...

Dat zijn de conclusies na een follow-up van 48 weken van de fase 3-studie DIAMOND, die in maart 2019 werd gepresenteerd op de American Conference for the Treatment of HIV (ACTHIV). Onlangs werden de resultaten online gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases.DIAMOND is een prospectieve, open fase 3-studie met één behandelingsgroep die werd uitgevoerd bij 109 patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. De patiënten werden binnen 14 dagen na de diagnose van hiv-infectie in de studie opgenomen, dus nog voor de resultaten van het referentielaboratorium, die nodig zijn om de behandeling te oriënteren, bekend waren. De behandeling werd dus zeer snel gestart en bestond uit één tablet per dag van een combinatie van darunavir/cobicistat/emtricitabine/TAF gedurende 48 weken. 96 (90%) van de 109 patiënten hebben de studie afgewerkt. Bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen was de virale belasting onmeetbaar laag (< 50 kopieën/ml) bij 84% van de patiënten. Bij een per-protocolanalyse vertoonden 92 van de 96 patiënten een onmeetbaar lage virale belasting; de 4 andere patiënten hadden een virale belasting < 200 kopieën/ml. Patiënten met zo'n lage virale belasting zouden het hiv niet overdragen op niet-geïnfecteerde sekspartners. Geen enkele patiënt heeft de behandeling stopgezet wegens resistentie en het veiligheidsprofiel was goed. Die studie sluit aan bij de huidige tendens om de behandeling zeer snel na de diagnose van hiv-infectie te starten, in casu binnen twee weken, nog voor de resultaten van de andere tests bekend zijn. Het is bewezen dat de retentie van de behandeling stijgt en sneller een onmeetbaar lage virale belasting wordt verkregen als de behandeling snel wordt gestart, eventueel nog op de dag dat de diagnose wordt gesteld. Waakzaamheid blijft uiteraard geboden. Als op grond van de resultaten blijkt dat het virus resistent is tegen een van de antiretrovirale middelen, moet het schema uiteraard meteen worden aangepast.Ref.: Huhn GD et al. Clinical Infectious Diseases, online gezet op 27/12/2019, vrij online te raadplegen op de website.