...

Een Covid-19 kan smaak- en reukverlies, een persisterende vermoeidheid, cardiale en neurologische restletsels veroorzaken, maar zou dus blijkbaar ook gehoorproblemen kunnen verwekken. Britse artsen beschrijven het geval van een 45-jarige man met astma die werd behandeld wegens een ernstige Covid-19 (1). Hij werd gedurende 30 dagen beademd en behandeld met remdesivir, corticosteroïden intraveneus en plasma-exchange. Daarna is zijn situatie verbeterd.Een week na verwijdering van de endotracheale tube en ontslag uit de bewakingsafdeling kreeg de patiënt oorsuizen links gevolgd door een plotseling gehoorverlies links. Bij onderzoek was de gehoorgang niet verstopt of ontstoken en was het trommelvlies intact. Een gehoortest bevestigde een sterke gehoordaling links, waarvan hij maar gedeeltelijk is hersteld. Screening op het griepvirus en hiv was negatief. Ook een screening op auto-immuniteit was negatief.Er zijn nog andere gevallen gerapporteerd van gehoordaling door het SARS-CoV-2. In juni is een asymptomatische Egyptenaar plotseling doof geworden aan één oor (2). In een andere studie concluderen de auteurs dat 13,2% van de patiënten die positief testten op het nieuwe coronavirus, gehoordaling of oorsuizen heeft vertoond (3).Op 10 oktober heeft de Amerikaanse tv-zender CNN (4) een reportage uitgezonden waarin Meredith Harrelle, een 42-jarige moeder, vertelde dat haar gehoor in juli ineens was verslechterd. Het begon met oorsuizen en daarna hoorde ik met mijn rechteroor niets meer", zei ze. Pas een week later kreeg ze te horen dat een Covid-19-test positief was. Volgens de specialisten was de gehoordaling misschien te wijten aan het virus.Matthew Stewart, hoogleraar neus-keel-oorziekten aan het Johns Hopkins Medicine, bevestigde dat het SARS-CoV-2 het gehoor kan aantasten. Om dat nieuwe symptoom te onderzoeken, heeft hij een postmortaal onderzoek verricht bij drie patiënten die aan Covid-19 waren gestorven. Hij heeft daarbij het virus teruggevonden in het middenoor en het mastoïd (5). Volgens hem liggen stollingsstoornissen ten grondslag aan de gehoordaling. "De haarvaten van het oor zijn de kleinste van het hele lichaam. Er is dus niet veel nodig om die te verstoppen."Neus-keel-oorartsen stellen vrij vaak een plotselinge gehoordaling voor, waarvoor ze geen verklaring kunnen vinden. Anderzijds weten we dat een virale infectie zoals een infectie met het griepvirus, herpesvirussen of het cytomegalievirus een gehoordaling kan veroorzaken. De artsen die de Britse casus hebben beschreven, melden dat ze het SARS-CoV-2 hebben teruggevonden in de cellen die het binnenoor bekleden. Ze voegen eraan toe dat een SARS-CoV-2-infectie een ontstekingsreactie met een toename van de cytokines veroorzaakt, die kan meespelen bij de pathogenese van de gehoordaling.De auteurs pleiten er dan ook voor om gehoordaling en oorsuizen op te sporen bij patiënten met een Covid-19 die op de intensive care of elders in het ziekenhuis worden opgenomen. Die oorsymptomen kunnen anders gemakkelijk worden gemist. Snelle toediening van corticosteroïden verhoogt de kansen op herstel van het gehoor. (referenties:(1)BMJ Case Reports, 13 oktober 2020, doi: 10.1136/bcr-2020-238419,(2)International Journal of Infectious Diseases, augustus 2020, doi: 10.1016/j.ijid.2020.06.023,(3)International Journal of Audiology, 31 juli 2020, doi: 10.1080/14992027.2020.1798519,(4)CNN, 10 oktober 2020,(5)JAMA Otolaryngoly Head Neck Surgery, 23 juli 2020, doi:10.1001/jamaoto.2020.1922)