...

De coronapandemie heeft invloed op de economie, het dagelijkse leven en de lichamelijke en de geestelijke gezondheid. Ze heeft onder meer invloed gehad op het gebruik van elektro-encefalografie (eeg), een methode voor onderzoek van de hersenen, die zowel in de kliniek als voor onderzoeksdoeleinden gebruikt wordt.Salvatore Campanella, vorser aan het laboratorium voor medische psychologie en verslaving van het ULB Neuroscience Institute, faculteit geneeskunde, en de andere auteurs van de studie zijn tot die conclusie gekomen na ondervraging van collegae over de hele wereld die eeg's afnemen.Vijftien clinici uit acht landen en 25 vorsers uit 13 landen hebben verslag uitgebracht van de invloed van Covid-19 op hun eeg-activiteit, de procedures die opgesteld werden in reactie op de pandemie, en de voorziene maatregelen of de maatregelen die al werden genomen bij het hervatten van de eeg-activiteit.15 klinische centra hebben de vragenlijst beantwoord. 11 centra nemen helemaal geen eeg meer af en vier centra hebben het dagelijkse aantal eeg's verlaagd. De 25 researchlaboratoria die de vragenlijst hebben beantwoorden, zijn gestopt met het afnemen van eeg's. 7 daarvan hebben de eeg-activiteit naderhand toch wat hervat.In beide gevallen werden voorzorgsmaatregelen genomen om de eeg-activiteit voort te zetten of te hervatten: een strikte hygiëne, social distancing en opsporing van symptomen van infectie bij het personeel en de patiënten/proefpersonen.De vorsers pleiten voor betere praktijken om veilig een eeg te kunnen uitvoeren in de kliniek of voor researchdoeleinden. Een eeg blijft belangrijk bij patiënten met psychiatrische ziektes, vooral in tijden van sociaal alarm zoals de coronapandemie. (referentie: Clinical EEG and Neuroscience, 25 september 2020, doi:10.1177/1550059420954054)