...

In Noord-Frankrijk werden van 1988 tot 2011 de gevallen verzameld van beide inflammatoire darmziekten (IBD) die in de kinderjaren (<17 jaar) ontstonden. De jongeren werden opgedeeld volgens leeftijd en locatie van de ziekte (classificatie van Parijs). In totaal werden 1.350 casussen gerapporteerd: 990 met CD, 326 met CU en 34 niet-geclassificeerde IBD's. De mediane leeftijd bij de diagnose was dezelfde voor CD als voor CU: 14,4 jaar versus 14,0 jaar, en bleef ook in de tijd constant. Er waren significant meer jongens met CD dan met CU (verhouding meisjes/jongens respectievelijk 0,82 en 1,25). De gemiddelde incidentie per 100.000 was 4,4 voor IBD, 3,2 voor CD en 1,1 voor CU. Waar de cijfers echter interessant worden, is bij het vergelijken van de periodes 1988-1990 en 2009-2011. Dan stelt men een opvallende en significante stijging vast van de incidentie zowel van CD als van CU in de groep 10- tot 16-jarigen: van 4,2 naar 9,5 voor CD (+126%) en van 1,6 naar 4,1 voor CU (+156%), telkens per 100.000. Dit suggereert volgens de auteurs, dat één of verschillende sterke omgevingsfactoren de predispositie tot IBD in deze populatie hebben gewijzigd. Ghione S et al. Dramatic Increase in Incidence of Ulcerative Colitis and Crohn's Disease (1988-2011): A Population-Based Study of French Adolescents. Am J Gastroenterol 2017; Aug 15. Doi:10.1038/ajg.2017.228.