...

Amerikaanse vorsers hebben een nationaal register van nieuwe ziekenhuisopnames uitgepluisd om de waarschijnlijkheid te ramen van een nieuwe ziekenhuisopname wegens veneuze trombo-embolie binnen 60 dagen na een ziekenhuisopname wegens een chronische inflammatoire darmaandoening, evenals de gemiddelde tijd tot de nieuwe ziekenhuisopname en de risicofactoren ad hoc.Tijdens de periode 2010-2014 hebben de vorsers 872.122 opnames wegens chronische inflammatoire darmaandoeningen teruggevonden, waarvan er 1.160 (1,33‰) werden gevolgd door een nieuwe opname wegens veneuze trombo-embolie. In meer dan 90% van de gevallen werden de patiënten binnen 60 dagen na de eerste ziekenhuisopname weer in het ziekenhuis opgenomen. De risicofactoren ad hoc waren een voorgeschiedenis van veneuze trombo-embolie, een lang ziekenhuisverblijf, comorbiditeit, uitvoering van een sigmoïdoscopie of een colonoscopie tijdens de eerste opname en een leeftijd van meer dan 18 jaar. Te vermelden is de invloed van een Clostridium difficile-infectie tijdens de eerste opname: gecorrigeerd relatief risico (aRR) 1,47 (95% BI 1,17-1,85), van ontslag naar bijvoorbeeld een woon-zorgcentrum (aRR 1,39, 95% BI 1,14-1,70) of thuiszorg (aRR 1,65, 95% BI 1,41-1,94).De vorsers stellen dat verder onderzoek wenselijk is om het nut van langere profylaxe van VTE (tot 2 maanden na ontslag uit het ziekenhuis) te evalueren bij patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een inflammatoire darmaandoening.AS Faye et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jul 20. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(19)30772-4/fulltext