...

Vorsers van de Universiteit van Oklahoma hebben hun studie uitgevoerd bij 68 moeder-kindkoppels: 27 koppels met een enig kind en 41 met een kind met een broertje of zusje van 2-4 jaar. De 68 kinderen waren 5-7 jaar oud.De vorsers hebben antropometrische metingen verricht. Gedurende drie dagen (twee weekdagen en een dag in het weekeinde) hebben de moeders zorgvuldig de samenstelling genoteerd van de maaltijden die in gezinsverband werden genuttigd. Ze hebben ook een vragenlijst ingevuld over de voeding en de lichaamsbeweging van hun gezin. De leerkrachten van de kinderen schreven op welke voedingsmiddelen de kinderen op school aten. En ook werd de score op de Healthy Eating Index (HEI) 2010 berekend.De wetenschappers hebben vastgesteld dat enige kinderen er minder gezonde eetgewoontes op nahielden (tv-kijken tijdens het avondmaal, meer gesuikerde dranken drinken enz.) en een lagere totale HEI-score hadden dan kinderen die opgroeiden met een broertje of een zusje van 2-4 jaar. Die kinderen vertoonden ook een lagere score in drie van de 12 domeinen van de HEI.Nog een andere vaststelling: de moeders van enige kinderen waren vaker zwaarlijvig. Hun BMI correleerde sterker met de BMI en de middelomtrek van hun kinderen dan met het feit of ze al dan niet maar één kind hadden. In de studie werd enkel rekening gehouden met vrouwen en hun kinderen. De invloed van de vaders op de eetgewoontes van de kinderen kon dus niet worden berekend.Volgens Chelsea Kracht, hoofdauteur van de studie, "moeten voedingsspecialisten rekening houden met de invloed van het gezin op het eetgedrag, lichaamsbeweging, de slaap en andere factoren die bijdragen tot obesitas." (referentie: Journal of Nutrition Education and Behaviour, november-december 2019, doi:10.1016/j.jneb.2019.08.004https://www.jneb.org/article/S1499-4046(19)30973-X/fulltext