...

Covid-19 blijft verrassend uit de hoek komen. Er zijn al allerhande complicaties beschreven gaande van symptomen van het ademhalingsapparaat en de neuskeelholte over bewustzijnsstoornissen en letsels van de skeletspieren tot cerebrovasculaire aandoeningen. Sommige sequelae zijn soms bizar of uniek. Zo is er het geval van een 77-jarige Japanse patiënt dat door zijn artsen is gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur.De patiënt werd in het Universitaire ziekenhuis van Tokio opgenomen wegens ademhalingsproblemen als gevolg van Covid-19. Hij werd behandeld met favipiravir, een antiviraal middel, in een dosering van 200 mg per dag gedurende 14 dagen, en dexamethason, een ontstekingsremmer, in een dosering van 6,6 mg/d gedurende 5 dagen. 3 weken later was de ademhalingsfunctie weer nagenoeg normaal geworden en werd de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen.Meerdere weken later had hij nog altijd symptomen zoals insomnia en angst en was er een nieuw symptoom bijgekomen: een "sterk ongemak in de aars" ongeveer 10 cm boven de damstreek en een constante, onbedwingbare behoefte om te bewegen. Het ongemak verminderde bij bewegen, maar verergerde in rust en 's avonds. De artsen hebben hem dan clonazepam, een anxiolyticum, voorgeschreven in een dosering van 1,5 mg per dag.Een colonoscopie toonde interne hemorroïden zonder ander rectaal letsel. Bij neurologisch onderzoek met evaluatie van de diepe peesreflexen, de gevoeligheid van het perineum en het ruggenmerg werden geen afwijkingen gevonden. De patiënt had geen diabetes, nierinsufficiëntie of ijzertekort.Daarop hebben de artsen een diagnose gesteld van rustelozeaarssyndroom, een eigenaardige variante van het rustelozebenensyndroom. De belangrijkste kenmerken zijn in beide gevallen dezelfde, maar bij het rustelozeaarssyndroom zit de last in de aars en niet in de benen. De term "rusteloos" verwijst naar het feit dat enkel beweging (stappen, lopen ...) de pijn verlichtte. In rust nam de pijn toe. Tot nog toe is geen enkel ander soortgelijk geval gepubliceerd.Die casuïstiek leert dat het coronavirus het centrale zenuwstelsel kan aantasten. Dat is misschien de reden waarom een sars-CoV-2-infectie een hele rist neurologische en psychiatrische problemen kan veroorzaken zoals reuk- en smaakverlies, angst, wanen, psychose en encefalitis.Men zal nu de evolutie van die casus op lange termijn moeten volgen. Verder onderzoek is wenselijk om na te gaan in welke mate die twee aandoeningen werkelijk samenhangen. Na 10 maanden behandeling zijn de symptomen bij die Japanse patiënt verder verbeterd. Het zal dan misschien toch goed komen. (referentie: BMC Infectious Diseases, 23 september 2021, doi: 10.1186/s12879-021-06683-7)