...

Covid-19-patiënten kunnen mondsymptomen vertonen zoals smaakverlies en een blijvend droge mond. Ondanks de tekenen van infectie is het niet duidelijk in hoeverre het virus ook de mond aantast. Om dat uit te pluizen, heeft een groep van de Universiteit van North Carolina de gegevens geanalyseerd van sequencing van het RNA van één afzonderlijke cel van de speekselklieren en het tandvlees van minderjarigen. Op grond daarvan hebben ze 11 clusters van epitheelcellen, 7 clusters van mesenchymcellen en 15 clusters van immuuncellen geïdentificeerd.De wetenschappers rapporteren de preliminaire resultaten van een klinische studie bij 40 Covid-19-patiënten. Daaruit blijkt dat de epitheelcellen van het mondslijmvlies inderdaad door het SARS-CoV-2 kunnen worden geïnfecteerd.Aan de hand van identiteitsmappen van de mondcellen hebben de vorsers ook onderzocht welke zones van de mond door het virus worden geïnfecteerd. Ze hebben daarvoor de ACE2-expressie gemeten. ACE2 is de receptor via dewelke het virus in de cellen dringt. Op grond van de ACE2-expressie en postmortaal onderzoek zou het virus waarschijnlijk vooral de speekselklieren, de tong en de amygdalae infecteren.Volgens die preliminaire studie correleert de hoeveelheid virus in het speeksel van de patiënten voorts met de smaak- en reukstoornissen. "Infectie van de cellen van de mond door het SARS-CoV-2 zou de productie of de kwaliteit van het speeksel kunnen verminderen. Dat zou een verklaring kunnen vormen voor het smaakverlies, dat bij veel Covid-19-patiënten wordt teruggevonden", legde dr. Kevin Byrd uit.Na herstel vertoonden die patiënten antistoffen tegen SARS-CoV-2-eiwitten in het speeksel.Dat alles wijst erop dat het SARS-CoV-2 de mondholte kan infecteren en dat speeksel het virus zou kunnen overdragen. De studie toont aan dat het SARS-CoV-2 kan worden teruggevonden in de speekselklieren, waar het zich vermenigvuldigt. In een aantal gevallen kan dat leiden tot een langer aanslepende ziekte als geïnfecteerd speeksel in het maag-darmkanaal wordt ingeslikt of in de longen wordt geaspireerd, waar het een pneumonie kan veroorzaken. Het virus kan dan ook op andere mensen worden overgedragen bij ademen, spreken en hoesten."Volgens onze resultaten wordt een infectie van de mond door het SARS-CoV-2 misschien onderschat", voegde dr. Byrd eraan toe. "Net zoals bij infectie van de neus kan een infectie van de mond resulteren in een verspreiding van het virus, ook als de betrokkene geen symptomen heeft, wat maakt dat de ziekte zo moeilijk te beteugelen is."Bij onderzoek van Covid-19 kijken de vorsers vooral naar de neus en de longen. Dit is de eerste studie die aantoont dat het coronavirus ook de mond infecteert. Reden te meer om een mondkapje te dragen en afstand te houden.(referentie: medRxiv, 27 oktober, doi: 10.1101/2020.10.26.20219089)