...

Hoewel wereldwijd veel maatregelen worden genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus af te remmen, steekt het SARS-CoV-2 in veel landen weer de kop op. Die epidemische rebound treft hoofdzakelijk jongere mensen (< 40 jaar). Jongere mensen behoren niet tot de vatbaarste groepen en denken vaak dat ze niet ernstig ziek kunnen worden van het virus.Een Zuid-Koreaanse groep heeft de incidentie van pneumonie geanalyseerd bij Covid-19-patiënten van 18-39 jaar die tussen 18 februari en 31 maart in zes ziekenhuizen in Daegu, Zuid-Korea, waren opgenomen. De resultaten vaan die retrospectieve studie werden onlangs gepresenteerd op de conferentie van de ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) over Covid-19. De studie werd uitgevoerd bij 315 patiënten, van wie 205 (65%) vrouwen. 32 patiënten (10,2%) hadden geen symptomen. Als iemand in Zuid-Korea in het ziekenhuis wordt opgenomen, betekent dat daarom nog niet dat het gaat om een ernstige infectie. In Zuid-Korea worden immers alle mensen die met het SARS-CoV-2 geïnfecteerd zijn, in het ziekenhuis opgenomen en in quarantaine gezet zolang er bedden beschikbaar zijn.De symptomen in dalende volgorde van frequentie waren: hoesten, keelpijn, koorts, neusloop, spierpijn, rillingen en diarree. Bij radiografie van de longen werden 71 gevallen van pneumonie gediagnosticeerd. Bij 43 van de 85 patiënten bij wie een CT-scan werd uitgevoerd, werd een pneumonie gezien. In het totaal werd bij 83 patiënten (26%) een pneumonie gediagnosticeerd. Bij zeven patiënten werd een ernstige pneumonie vastgesteld, waarvoor kunstmatige beademing vereist was. Geen van die patiënten had een medische voorgeschiedenis. De patiënten met een pneumonie vertoonden significant vaker symptomen als koorts, hoesten, diarree en kortademigheid. Anderzijds vertoonde 1 van de 32 patiënten met een asymptomatische SARS-CoV-2-infectie een pneumonie. Het CRP-gehalte was bijzonder hoog bij de patiënten met een pneumonie."De jonge generaties zouden zich toch bewust moeten zijn van het risico op pneumonie en zelfs ernstige pneumonie bij Covid-19", waarschuwden de auteurs.(referentie: Medical X Press, News of the ESCMID, 18 september 2020)