...

Slaapapneu komt vaker voor bij patiënten met diabetes, obesitas of hypertensie. Die aandoeningen verhogen ook het risico op complicaties en de sterfte aan Covid-19. Geldt dat dan ook voor slaapapneu?Om na te gaan of slaapapneu het risico verhoogt los van de andere factoren, heeft een groep van de Universiteit van Warwick een meta-analyse uitgevoerd van studies die het verband hebben onderzocht tussen Covid-19 en slaapapneu. In de literatuur hebben ze tot en met juni 2020 18 studies teruggevonden die beantwoordden aan hun criteria. Acht studies gingen vooral over het overlijdensrisico bij Covid-19 en tien over de diagnose, de behandeling en de aanpak van slaapapneu.Er zijn aanwijzingen dat slaapapneu het risico op morbiditeit en mortaliteit bij een Covid-19 verhoogt los van andere factoren. Volgens de CORONADO-studie is de sterfte aan Covid-19 hoger bij patiënten die worden behandeld wegens slaapapneu. In een grote studie bij diabetespatiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens Covid-19, was de sterfte zeven dagen na opname in het ziekenhuis 2,8-maal hoger bij de patiënten die werden behandeld voor een obstructieveslaapapneusyndroom.De analyse leert voorts dat de pandemie wereldwijd effecten heeft gehad op de diagnose, de aanpak en de behandeling van patiënten met een slaapapneu en andere slaapstoornissen."Covid-19 verhoogt waarschijnlijk de oxidatieve stress en de ontsteking en heeft invloed op de bradykininewegen, die alle verstoord zijn bij patiënten met een obstructieveslaapapneusyndroom. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Covid-19 sterker toeslaat bij patiënten bij wie die mechanismen sowieso al verstoord zijn", legt dr. Michelle Miller, een van de auteurs van de studie uit."Veel mensen weten niet dat ze een obstructieveslaapapneusyndroom hebben. Patiënten bij wie dat syndroom werd gediagnosticeerd, moeten weten dat ze een hoger risico lopen en krijgen dan ook de raad extra voorzorgsmaatregelen te nemen om contact met het virus te vermijden (een mondmasker dragen, afstand houden en testen in geval van symptomen).Volgens de auteurs kan het ook nodig zijn te zoeken naar nieuwe methoden om slaapapneu te diagnosticeren en te behandelen. Verder onderzoek is wenselijk om de reële impact van het SARS-CoV-2 bij patiënten met een obstructieveslaapapneusyndroom te evalueren. (referentie: Sleep Medicine Reviews, 8 september 2020, doi: 10.1016/j.smrv.2020.101382)