...

Toen Zuid-Korea gevallen rapporteerde van een mogelijke herinfectie van patiënten die genezen waren van Covid-19, is de ongerustheid sterk toegenomen. Een aantal geïnfecteerde patiënten bleek inderdaad opnieuw positief te zijn tot 82 dagen na de infectie. Die resultaten werden gepubliceerd in april. Meteen rees dan het vermoeden dat genezen patiënten opnieuw zouden kunnen worden geïnfecteerd, en tevens rees de vraag of de antistoffen wel een beschermende werking hebben. Een studie uitgevoerd door de Korean Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) zou de gemoederen wat moeten bedaren.De vorsers hebben 285 (63,8%) van de 447 patiënten die één tot 37 dagen na genezing van een Covid-19 en stopzetting van de quarantaine opnieuw positief werden getest, onderzocht. Bij 284 van die patiënten hebben ze gezocht naar symptomen. 126 patiënten (44,4%) vertoonden effectief opnieuw symptomen van een Covid-19. Dat zou erop kunnen wijzen dat ze opnieuw ziek waren en dus mogelijk weer besmettelijk waren. Dat was echter niet zo: blijkbaar heeft geen enkele van die patiënten het virus verder verspreid. De KCDC hebben 790 mensen van wie 351 familieleden die in nauw contact waren geweest met die 285 patiënten, onderzocht. Niemand bleek exclusief geïnfecteerd te zijn door de patiënten die opnieuw positief waren geworden. Aanvullende laboratoriumtests bij 108 patiënten die opnieuw positief waren getest, hebben uitgewezen dat geen enkele patiënt infectieus virus heeft verspreid. De virussen die werden teruggevonden in stalen afgenomen bij de patiënten, konden niet in cultuur worden gebracht. Dat wijst erop dat het ging om niet-infectieuze of dode viruspartikels. M.a.w. die patiënten waren niet opnieuw geïnfecteerd, zouden louter drager zijn van onschadelijke virusfragmenten en zouden dus niet opnieuw besmettelijk zijn.Bij aanvullende bloedonderzoeken bij 23 van de patiënten die opnieuw positief waren geworden, hadden die bijna allemaal (96%) neutraliserende antistoffen tegen het SARS-CoV-2. Ze hadden dus een zekere immuniteit tegen het virus. Dat zijn dus geruststellende bevindingen voor landen die de lockdownmaatregelen geleidelijk afbouwen. Op grond van de conclusies van die studie hebben de Zuid-Koreaanse overheden beslist mensen die zijn genezen van een Covid-19, niet meer als besmettelijk te beschouwen. Patiënten die genezen en hun quarantaine hebben uitgezeten, moeten zich dan ook niet meer laten testen voor ze weer gaan werken of naar school gaan.De KCDC hebben ook laten weten dat ze voortaan zouden spreken van een "PCR die opnieuw positief wordt na beëindigen van de quarantaine" in plaats van "patiënten die opnieuw positief testen". (referentie: KCDC Press release, 21 mei 2020)