...

Volgens enkele kleine studies zouden sommige patiënten na een Covid-19 restletsels op korte en lange termijn ontwikkelen. Er is echter weinig onderzoek verricht naar het hogere risico op nieuwe restletsels na de initiële herstelperiode na een sars-CoV-2-infectie.Amerikaanse vorsers hebben daarom een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd om het risico op nieuwe klinische restletsels te evalueren na de acute fase van een sars-CoV-2-infectie bij volwassenen van 18 tot 65 jaar die sinds januari 2019 worden opgenomen in een nationale administratieve gegevensbank, een gegevensbank van ambulante laboratoriumonderzoeken en een gegevensbank van ziekenhuisopnames.Uitgaande van de dossiers van de ziekteverzekering hebben ze 266 856 patiënten geselecteerd bij wie een zekerheidsdiagnose van sars-CoV-2-infectie was gesteld tussen 1 januari en 31 oktober 2020. Ze hebben dan nagegaan of die patiënten tijdens de eerste zes maanden na de infectie restletsels hebben ontwikkeld. Met behulp van de CIM-10 werden meer dan 50 klinische restletsels na de acute fase van de sars-CoV-2-infectie (gedefinieerd als de datum waarop de diagnose van sars-CoV-2-infectie werd gesteld plus 21 dagen) teruggevonden. De vorsers hebben die patiënten dan vergeleken met volgens de propensity score gematchte patiënten zonder sars-CoV-2-infectie: een groep 2020, een "historische" groep 2019 en een derde met patiënten met een andere virale bovensteluchtweginfectie.14% van de volwassenen met een sars-CoV-2-infectie (27 074 op de 193 113) vertoonde minstens één klinisch restletsel waarvoor medische zorg vereist was na de acute fase van de ziekte. Dat was 4,95% meer dan in de groep 2020 en 1,65% meer dan in de groep mensen met een andere virale bovensteluchtweginfectie.Het risico op specifieke nieuwe restletsels die konden worden toegeschreven aan de sars-CoV-2-infectie, tijdens de eerste vier maanden na de acute fase (zoals chronische ademhalingsinsufficiëntie, hartritmestoornissen, verhoogde stolbaarheid, encefalopathie, perifere neuropathie, geheugenverlies, diabetes, leverteststoornissen, myocarditis, angst en vermoeidheid) was significant hoger dan in de drie vergelijkingsgroepen (p altijd < 0,001).De significante verschillen in risico als gevolg van een sars-CoV-2-infectie gingen van 0,02 tot 2,26 per 100 mensen (p altijd < 0,001) en de hazard ratio in vergelijking met de groep 2020 bedroeg 1,24-25,65.Het risico op ontwikkeling van nieuwe klinische restletsels meerdere maanden na de sars-CoV-2-infectie steeg met de leeftijd, de comorbiditeit en in geval van ziekenhuisopname wegens Covid-19. Maar dergelijke restletsels werden ook teruggevonden bij volwassenen van 50 jaar of jonger zonder comorbiditeit, die niet in het ziekenhuis waren opgenomen.Het hogere risico op ontwikkeling van restletsels na de acute sars-CoV-2-infectie is relevant voor de planning van de gezondheidszorg, concluderen de auteurs. (referentie: British Medical Journal, 19 mei 2021, doi: 10.1136/bmj.n1098)