...

Nicholas Tatonetti et coll. van de Columbia University hebben een retrospectieve studie uitgevoerd bij 189 987 patiënten die zich in het Irving Medical Center in New York hadden laten verzorgen. Ze hebben het effect onderzocht van toediening van melatonine na endotracheale intubatie op de sterfte bij geïntubeerde patiënten die kunstmatig werden beademd wegens ademnood. Melatonine is een hormoon dat de slaap-waakcyclus regelt en dat vaak wordt gebruikt als slaapmiddel (kan worden verkregen zonder voorschrift). In het totaal ging het om 948 perioden van intubatie bij 791 patiënten met een SARS-CoV-2-infectie en 3497 perioden van intubatie bij 2981 patiënten zonder SARS-CoV-2-infectie.Bij multivariate analyse met correctie voor demografische factoren en de klinische voorgeschiedenis correleerde toediening van melatonine na intubatie significant met een betere overleving zowel bij de Covid-19-patiënten (+ 13,1%) als bij de patiënten zonder Covid-19 (+ 27,8%). Dat was ook zo bij de Covid-19-patiënten die kunstmatig werden beademd (+ 12,7%), maar niet bij patiënten zonder Covid-19 die kunstmatig werden beademd.Volgens de auteurs wijst die studie erop dat melatonine de door het SARS-CoV-2 veroorzaakte ontsteking bij een ernstige Covid-19 met een ernstig acute respiratory distress syndrome kan verminderen. Verder onderzoek is wenselijk om de mechanismen die ten grondslag liggen aan hun observaties, te ontrafelen."Onze modellen houden rekening met tal van covariabelen, maar toch kunnen we andere vertekenende factoren niet volledig uitsluiten. We hebben een significante correlatie vastgesteld tussen behandeling met melatonine na intubatie en de overleving, maar hoe dat te verklaren is, weten we niet. We weten ook niet of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband", onderstrepen ze.Volgens een andere studie zou melatonine een therapeutische optie kunnen zijn bij Covid-19. De vorsers hebben voor hun studie een analyse uitgevoerd met een platform van artificiële intelligentie dat werd ontwikkeld door het Lerner Research Institute, dat verbonden is aan de Cleveland Clinic (USA), om na te gaan welke van de bestaande geneesmiddelen zouden kunnen worden gebruikt tegen het nieuwe coronavirus.De algoritmes hebben tal van biologische gegevens die samenhangen met 64 ziektes, geanalyseerd om raakvlakken met Covid-19 op te sporen. Volgens hun studie zouden 34 geneesmiddelen in aanmerking kunnen komen. Melatonine is zeker het interessantste.Bij analyse van de gegevens van de patiënten van het Covid-19-register van de Cleveland Clinic hebben ze vastgesteld dat melatonine de waarschijnlijkheid van een positieve SARS-CoV-2-test na correctie voor meerdere variabelen (leeftijd, ras, rookgedrag en comorbiditeit) met bijna 30% verlaagde. Bij Afro-Amerikanen was dat zelfs 52%."Heel belangrijk, dat betekent daarom nog niet dat de mensen zomaar melatonine mogen gaan gebruiken zonder hun arts te raadplegen", zei prof. Feixiong Cheng, hoofdauteur van de studie. En hij voegde er nog aan toe: "Grootschalige observatiestudies en gerandomiseerde, gecontroleerde studies zijn essentieel om de gunstige klinische effecten van melatonine bij Covid-19-patiënten te bevestigen." (referenties: (1) medRxiv, 18 oktober 2020, doi: 10.1101/2020.10.15.20213546, (2) PLOS Biology, 6 november 2020, doi: 10.1371/journal.pbio.3000970)