...

Het genetisch patrimonium draagt bij tot de vatbaarheid voor en de reactie op een virale infectie. Omgevingsgebonden, klinische en sociale factoren (leeftijd, geslacht, BMI, comorbiditeit zoals diabetes en obesitas ...) bepalen mede de vatbaarheid voor een sars-CoV-2-infectie en de ernst van het ziektebeeld, maar ook genetische factoren kunnen belangrijk zijn. Die kunnen voorts biologische mechanismen aan het licht brengen die therapeutisch belangrijk zijn.Om de rol van genetische factoren bij het optreden van een sars-CoV-2-infectie en de ernst ervan te evalueren en om gastheerspecifieke genetische factoren te achterhalen die maken dat sommige mensen een ernstige en mogelijk dodelijke Covid-19 krijgen, waarvoor ze in het ziekenhuis moeten opgenomen worden, terwijl andere maar weinig of geen symptomen vertonen, is in maart 2020 een wereldwijd netwerk van 3500 vorsers en artsen in 25 landen over de hele wereld opgericht. Een zestigtal vorsers en artsen van de Universiteit van Luik, het CHU van Luik en het CHC Mont Légia hebben eraan deelgenomen.Het 'Covid-19 Host Genetics Initiative'-consortium heeft drie meta-analyses van 46 genoomwijde associatiestudies uitgevoerd bij in het totaal 49 562 Covid-19-patiënten in 19 landen. Hun genoom werd vergeleken met dat van twee miljoen niet-geïnfecteerde controlepersonen.De klinische en genetische gegevens waren afkomstig van tal van biobanken, klinische studies en genetische bedrijven zoals 23andMe, een Amerikaans bedrijf dat genetische analyses aanbiedt aan particulieren. Dankzij die grote hoeveelheid gegevens hebben de wetenschappers veel sneller statistisch robuuste analyses kunnen verrichten bij meer gediversifieerde populaties dan één groep alleen had kunnen doen. Zo hebben ze 13 loci ontdekt die sterk correleren met een sars-CoV-2-infectie en een ernstige Covid-19. Bepaalde varianten van twee loci kwamen frequenter voor bij Oost- en Zuid-Aziatische mensen dan bij mensen van Europese herkomst. Dat onderstreept het belang van de diversiteit in de genetische gegevens. Eén van die loci ligt dicht tegen het FOXP4-gen en correleert met longkanker. De FOXP4-variant die correleert met een ernstige Covid-19, verhoogt de expressie van dat gen. Remming van dat gen zou dus therapeutische waarde kunnen hebben. Andere loci die correleren met een ernstige Covid-19, zijn het DPP9-gen, dat correleert met longkanker en longfibrose, en het TYK2-gen, dat meespeelt bij bepaalde auto-immuunziektes. Mendeliaanse randomisatieanalyses treden bij dat roken en de body mass index een ernstige Covid-19 veroorzaken, maar dat kon niet worden bevestigd voor type 2-diabetes. Die veelbelovende resultaten zouden targets voor latere behandelingen kunnen opleveren en illustreren wat toekomstige genetische ontdekkingen kunnen bijbrengen met betrekking tot pandemieën en complexe ziektes. De auteurs zetten hun onderzoek voort en zullen nieuwe bevindingen publiceren in de rubriek "Matters Arising" van Nature.(referentie: Nature, 8 juli 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03767-x)