...

Sinds het begin van de epidemie zien experts vaker een ernstige infectie bij mannen. Dat wordt bevestigd door de resultaten van een Britse meta-analyse.De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 3 111 714 gevallen die tussen 1 januari en 1 juni 2020 zijn gerapporteerd in 46 landen en 44 staten van de Verenigde Staten. Er bleek geen verschil in het risico op SARS-CoV-2-infectie te zijn tussen mannen en vrouwen: precies de helft van de patiënten met een bewezen SARS-CoV-2-infectie waren mannen. Het risico op opname op de bewakingsafdeling was echter 2,84-maal hoger bij mannen dan bij vrouwen en het overlijdensrisico was 39% hoger bij mannen.Op enkele uitzonderingen na wordt dat in de hele wereld waargenomen. Volgens de vorsers zou dat hoofdzakelijk te verklaren zijn door biologische factoren.Op grond van eerdere studies vermoeden ze dat vrouwen van nature uit meer type 1-interferon produceren. Type 1-interferon remt de abnormale respons van het immuunsysteem (de cytokinestorm) af, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een ernstige Covid-19. Ook oestradiol zou vrouwen meer beschermen tegen een ernstige infectie via stimulering van de respons van de T-lymfocyten, die geïnfecteerde cellen doden, en een verhoogde productie van antistoffen. Bij mannen zou testosteron daarentegen de immuunrespons afremmen."Het ziet er dus naar uit dat het geslacht een risicofactor voor een ernstige Covid-19 is. Het is dus belangrijk daar rekening mee te houden bij de behandeling van de patiënten", commentarieerde dr. Kate Webb, coauteur van de studie."Dat kan ook implicaties hebben voor de vaccins die eraan komen. Ook met vaccins tegen andere infecties werden al verschillen in respons tussen mannen en vrouwen waargenomen", voegde de onderzoekster eraan toe. "Of dat ook het geval zal zijn met vaccins tegen SARS-CoV-2, weten we nog niet, maar we hopen alvast dat onze studie vorsers ertoe zal aanzetten bij het onderzoek van vaccins rekening te houden met het geslacht." (referentie: Nature Communications, 9 december 2020, doi: 10.1038/s41467-020-19741-6)